Contact  |

Update eigen dienstverlening Jeugdhulp

Een vrouw aan een inkombalie van een bedrijf.

Voor de eigen dienstverlening binnen Jeugdhulp (ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank, intersectorale toegangspoorten, teams continuïteit, gemeenschapsinstellingen en Vlaams detentiecentrum) blijven de huidige maatregelen grotendeels gelden voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met de geldende preventiemaatregelen.

Voor de diensten Jeugdhulp (het ondersteuningscentrum jeugdzorg, de sociale diensten jeugdrechtbank, de intersectorale toegangspoorten en de teams continuïteit) in het arrondissement Antwerpen (+ gemeentes) worden de maatregelen wel aangescherpt vanaf woensdag 29 juli, met het oog op de huidige situatie. Deze zijn:

  • De toegankelijkheid en (telefonische) dienstpermanentie blijven gewaarborgd;
  • Face-to-facecontacten met kinderen en jongeren zijn enkel mogelijk als andere alternatieven niet volstaan. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan een afspraak op de dienst of in een andere ruimte waar de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd. Pas als dat alles niet haalbaar is, valt de keuze op een huisbezoek. Voor elk nieuw dossier of gestart traject is er sowieso een face-to-facecontact;
  • Bij contacten met professionelen en bij intern overleg (bv. fasebesprekingen, intake ...) is beeldbellen de standaard.