Wat doet een pleegzorgbegeleidster van Pleegzorg?

De pleegzorgbegeleiders zijn de rode draad. Wij staan het langst naast het kind”

Iedere maand belicht Jeugdhulp.be een functie in de jeugdhulp. Wie doet wat? En hoe ziet een werkdag eruit? In deze aflevering trekken we een dag op met Nele Vandenhout, pleegzorgbegeleidster bij Pleegzorg Provincie Antwerpen.

Tekst: Melanie De Vrieze


Nele Vandenhout is halftijds pleegzorgbegeleidster en halftijds vormingsgever. Veertig procent van haar tijd gaat naar het geven van vormingen aan startende pleegouders. De rest van haar tijd besteedt ze aan begeleiding.

09u00

Nele Vandenhout begeleidt momenteel vijftien gezinnen. “Dat is vrij veel, maar ik hoef niet aan iedereen evenveel aandacht te besteden. Bij jongeren waar het niet goed loopt op school, ga ik mee op schooloverleg. Bij sommige jongeren verlopen de bezoeken aan de ouders dan weer niet gemakkelijk en daar treed ik op als bemiddelaar.” Deze voormiddag gaat ze naar een klas om uit te leggen wat een pleeggezin precies is. “Op die manier begrijpen de klasgenoten of vrienden beter wat het betekent om een pleegkind te zijn. Voor kinderen die het enige pleegkind in hun omgeving zijn, organiseren we soms een chocomelcafé zodat ze met lotgenootjes kunnen praten en spelen.

12u30

lunch

13u00

“Het mooie aan de job is dat we op maat werken en per gezin kijken wat ze precies nodig hebben. Soms duren die trajecten lang, maar zo bouw je ook langdurige relaties op met mensen.” Ze gaat deze namiddag op huisbezoek bij een mama, wiens kind om de veertien dagen in ondersteunende pleegzorg zit. “Ik maak haar duidelijk hoe belangrijk het is om het heen-en-weerschrift in te vullen. Zo kunnen pleeggezin en biologische moeder informatie uitwisselen. De mama heeft nog te veel het gevoel dat ze haar daarop zullen beoordelen. Volgend jaar gaat haar kind naar het middelbaar. We hebben nu al afgesproken dat het pleeggezin ook de login van Smartschool zal krijgen.”

15u00

Het is tijd om naar het pleeggezin te gaan. “Onze belangrijkste taak is om meerzijdig partijdig te zijn”, zegt Nele Vandenhout. “We proberen altijd even veel op huisbezoek te gaan bij zowel de ouders, de pleegouders als de kinderen. Het is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Sommige ouders zijn helemaal niet meer betrokken. Wij zijn wel de rode draad, want wij staan het langst naast het kind. Als bemiddelaar proberen we bij tegengestelde belangen de neuzen in dezelfde richting te plaatsen, zodat de samenwerking goed verloopt. Want pleegzorg werkt. De kinderen leren er onder meer warmte en een gezinscontext kennen. Ze gaan relaties aan en maken een onderscheid tussen naasten en kennissen. Dat zijn vaardigheden die ze later nodig hebben.”

17u00

Nele Vandenhout heeft crisispermanentie tot 22 uur. Bij dringende zaken kunnen ouders en pleegouders naar die crisislijn bellen. “Meestal gaat het over weggelopen pleegkinderen of ouders die te laat terug zijn van het bezoek.” Ze vertelt intussen dat de problematieken veranderd zijn, zwaarder zijn geworden. Er is nog altijd een groot tekort aan pleeggezinnen, meer dan 600 kinderen staan op de wachtlijst. “Vooral voor broers en zusters is het niet gemakkelijk, omdat er weinig gezinnen zijn die twee kinderen willen opvangen. Vaak staan er ook jongeren met een beperking op de wachtlijst.”

Wat doet Pleegzorg?

Pleegzorg richt zich naar jongeren die niet thuis kunnen wonen en een plek zoeken. De helft van de jongeren wordt door een jeugdrechtbank geplaatst. De andere helft is vrijwillig geplaatst omdat de ouders de zorg niet meer alleen kunnen dragen. Er bestaan verschillende soorten pleegzorg. Sommige kinderen gaan voltijds naar een pleeggezin, anderen alleen in het weekend of om de veertien dagen. Het pleeggezin is vaak neutraal, maar het hoeven niet altijd onbekenden te zijn. Vaak bevindt het pleeggezin zich in het netwerk van de biologische ouders, zoals grootouders of andere familieleden, een leerkracht op school of een buurvrouw. Pleegzorg is betrokken bij elke stap in het proces en werft pleeggezinnen in de media of via info-avonden.

www.pleegzorgvlaanderen.be

Lees ook:

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.