Pilootfase monitoringssysteem 1G1P

In april zijn twee samenwerkingsverbanden van 1G1P (één gezin, één plan) gekozen om als piloot op te treden voor het aanvraag/monitoringssysteem, toepasselijk ook 1G1P genaamd. Het is de bedoeling dat alle vragen voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen de regio via deze toepassing worden gemonitord. Een aanmelding kan gebeuren door de hulpverlener, samen met het gezin, of door de voorziening aan wie de vraag wordt gesteld. De aanmelder kan in dit systeem opvolgen wanneer en met wie er een eerste contact zal worden gepland. Het samenwerkingsverband krijgt een overzicht van de vragen die gesteld worden in de regio en hoe deze verdeeld zijn over de verschillende partners.

Regio Waas en Dender en regio Hageland gingen alvast enthousiast aan de slag. Ze ontwikkelden elk hun eigen traject om alle partners mee in bad te trekken.

Ann Dewulf (Krachtgericht Waas en Dender): “Vanuit Krachtgericht Waas & Dender zijn wij gestart met een toelichtingsmoment op 16 mei 2019 voor de partners die met 1G1P moeten werken. Het is een eenvoudige toepassing die zichtbaar maakt hoeveel vragen naar RTJH er zijn, in welke mate we erin slagen om binnen de vraag van het gezin te onthalen met een gesprek en welke hulp op welke termijn kan worden opgestart voor het gezin. We merken dat het van belang is om voldoende te temporiseren om iedereen met het instrument te laten werken. De pilootfase geeft ons de gelegenheid om zowel technisch als inhoudelijk terug te koppelen naar het projectteam.” 

Gert Van Der Meiren (Jeugdhulp Hageland): “Het uittesten en helpen bijsturen van het monitoringsinstrument is voor ons een uitdaging waaraan we graag meewerken. Een concrete aanmelding vraagt slechts beperkte tijd en geringe input van gegevens. Ook de opeenvolgende stappen vergen weinig inspanning van de aanmelder. We merken dat het wel de nodige sturing vraagt om de partners in het samenwerkingsverband te richten op het gebruik van het monitoringsinstrument. Aanmelders botsen op dit moment nog vaak op technische problemen maar er is wel een verbeteringstraject merkbaar. Om het volledige systeem operationeel te maken en uit te rollen, zijn nog een aantal bijsturingen nodig. Zo moeten alle potentiële aanmelders vlot toegang hebben tot het monitoringsinstrument. De ondersteuning via de helpdesk verloopt vlot en gebruiksvriendelijk.”

Eind september volgt een evaluatievergadering. Op basis van de ervaringen kan de toepassing nog worden bijgestuurd en wordt een draaiboek opgemaakt voor de andere regio’s met tips en tricks. In  2020 wordt het systeem dan uitgerold over alle samenwerkingsverbanden in Vlaanderen.     

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.