Bemiddeling tussen voorzieningen

Wat?

Samenwerking tussen hulpaanbieders van verschillende voorzieningen in complexe trajecten gebeurt steeds vaker. Om een samenhangend traject op te zetten, zijn een gedeelde visie en een gemeenschappelijk aanpak cruciaal. Soms zit daar spanning: er is een verschil in visie, procedures worden verschillend geïnterpreteerd, afspraken worden niet nagekomen … Als de samenwerking tussen voorzieningen onder druk staat, heeft dat gevolgen voor de gedeelde hulpverleningstrajecten. Het uitklaren van meningsverschillen en oplossen van conflicten is dan noodzakelijk.

Voor wie?

Voor alle jeugdhulpaanbieders.

Hoe?

Elke jeugdhulpaanbieder kan een bemiddeling tussen voorzieningen  aanvragen bij de teams continuïteit van de afdeling Continuïteit en toegang ACT (Opgroeien).

Door wie?

De teams continuïteit van de afdeling Continuïteit en toegang ACT (Opgroeien) bemiddelen. Zij zijn daarvoor opgeleid.