Folder outreachend consult

Elke hulpverlener binnen en buiten de jeugdhulp kan bij het consultteam terecht met een consultvraag over een concrete situatie waarbij op dat moment geen gemandateerde voorziening of sociale dienst van de jeugdrechtbank betrokken is. Sinds maart 2018 biedt het consultteam, naast telefonisch consult, ook een outreachend consult aan. Het aanbod voor outreachend consult is in deze fase nog beperkt en wordt continue geëvalueerd. Meer informatie in de brochure.

Folder outreachend consult