Contact  |

Beleid

Staten-Generaal voor de Jeugdhulp

Op 18 juni 2012 organiseerde het toenmalige agentschap Jongerenwelzijn (dat later fuseerde met Kind en Gezin tot Opgroeien) een Staten-Generaal voor de Jeugdhulp. De nota Staten-Generaal Jeugdhulp beschrijft de opzet en aanpak van het proces. Tijdens de Staten-Generaal is een visiedocument voor de jeugdhulp in 2020 voorgesteld.

Presentaties 18 juni 2012

 • Waar staat de jeugd in 2020? (abstract) (tekst)
  Prof. Dr. Jan Masschelein
 • Hoe ziet de jeugd de jeugdhulp in 2020? (presentatie)
  Door jongeren met jeugdzorgervaring, samen met Cachet vzw
 • Parcours Staten-Generaal Jeugdhulp (presentatie)
  Mevrouw Inge Debel
 • Visie op jeugdhulp 2020 (presentatie)
  De heren Rik Bloemen, Jan Bosmans en Prof. Dr. Johan Put, namens de stuurgroep
 • Toespraak (toespraak) (presentatie)
  De heer Jo Vandeurzen, toenmalig minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Actieplan jeugdhulp

Het actieplan jeugdhulp van 2015 trekt resoluut de kaart van het kind en de jongere. Het plan schuift dertig acties naar voren om de jeugdhulp te versterken tegen 2020. Ze zijn een kader voor de jeugdhulp in de volgende legislatuur, maar bieden nog ruimte voor verdere operationalisering en concretisering.

Jeugdhulp 2.0

De beleidsnota Jeugdhulp 2.0 zorgt voor een update van de jeugdhulp in Vlaanderen, waardoor ze versterkt en gebruiksvriendelijker de vele uitdagingen aankan. Er wordt meer ingezet op preventie en laagdrempelige hulp. De eigen krachten van jongeren en hun ouders worden versterkt, onder meer via positieve heroriëntering. Vanaf 2017 worden ook extra middelen vrijgemaakt die, samen met de effecten van de federale taks-shift, moeten resulteren in een gevoelige uitbreiding van de jeugdhulp.

Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Thematische actieplannen