Contact  |

Klachten?

JO-lijn is de luisterlijn van de jeugdhulp binnen Opgroeien.

Zoek je informatie, advies of heb je klachten?

Bel dan op het gratis nummer 0800 900 33. JO-lijn is telefonisch bereikbaar op:

Maandagvoormiddag

10u00 – 13u00

Woensdagnamiddag

13u00 – 17u00

Donderdagvoormiddag

10u00 – 13u00

Vrijdagnamiddag

13u00 – 17u00

Schrijf

JO-lijn
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

E-mail

jo-lijn@opgroeien.be

Klachtenbehandeling

Een klacht over de jeugdhulp georganiseerd door Opgroeien? Neem contact op met JO-lijn.

JO-lijn voert een onafhankelijk onderzoek naar de klacht. Het bespreekt de klacht met klager en beklaagde.

Na onderzoek komt het tot een eindbevinding in termen van een (deels) gegronde klacht, een ongegronde klacht, een terechte opmerking etc.

Wanneer de klacht (deels) gegrond is, moet Opgroeien een inspanning leveren om de zaak zo goed mogelijk te herstellen of recht te zetten. JO-lijn kan daarbij optreden als bemiddelaar.

Een klacht die te maken heeft met een andere bevoegdheid binnen het beleidsdomein WVG? Neem een kijkje op de website van het departement WVG.

Affiche & brochure