Als er bij het opleggen van voorwaarden een vervangende reactie wordt voorzien, zal dan de consulent pro-actief actie (bijvoorbeeld het aanmelden bij het interCAP) moeten ondernemen?

Neen. Het staat immers niet op voorhand vast of en wanneer de vervangende reactie moet worden uitgevoerd.