De jeugdrechter kan een maatschappelijk onderzoek laten uitvoeren om de impact op het slachtoffer na te gaan: Een door de Vlaamse regering aangeduide dienst informeert het slachtoffer over de genomen beslissing tot herziening van de sanctie? Wie is dit?

Dit wordt ingevuld in een uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering dat nog wordt opgesteld. Dit is een nieuw accent binnen het decreet om de positie van het slachtoffer centraal te stellen.