Nu worden veel modules contextbegeleiding kortdurend intensief ingezet voor de uitstroom VOS-Jongeren uit de gemeenschapsinstellingen. Wat gebeurt er met de capaciteit en die modules als er geen VOS-jongeren meer in de gemeenschapsinstellingen verblijven?

Voor jongeren die verblijven in een gemeenschapsinstelling, waarvan er sprake is van een jeugddelict maar ook van een verontrustende situatie, kunnen we verwijzen naar de 3de vorderingsgrond (indien gedwongen hulpverlening t.a.v. de verontrustende situatie noodzakelijk wordt geacht) of naar de mogelijkheid om aan te melden bij een gemandateerde voorziening (in geval van maatschappelijke noodzaak). Dit biedt flexibele mogelijkheden om gedeelde trajecten op te zetten tussen de gemeenschapsinstellingen en private partners waarbij de aanwezige VOS verder kan begeleid worden.