Contact  |

Werven uitbreidingsbeleid jeugdhulp

De beleidsnota Jeugdhulp 2.0 geeft de jeugdhulp in Vlaanderen een stimulans, zodat deze versterkt en gebruiksvriendelijker de vele uitdagingen aankan. Er wordt meer ingezet op preventie en laagdrempelige hulp. De eigen krachten van jongeren en hun ouders worden versterkt, onder meer via positieve heroriëntering. Sinds 2017 worden ook extra middelen vrijgemaakt die, samen met de effecten van de federale taks-shift, moeten resulteren in een gevoelige uitbreiding van de jeugdhulp. Het uitbreidingsbeleid omvat vier werven, met daarnaast ook een uitbreiding van de crisisjeugdhulp, en een programma vroegdetectie en -interventie, gericht naar de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren. Al deze investeringen betekenen een versterking van de jeugdhulp in Vlaanderen.

Werf 1: rechtstreeks toegankelijke hulp (één gezin één plan)

Werf 2: jonge kinderen

Werf 3: jongvolwassenen

Werf 4: jeugddelinquentierecht

Uitbreiding crisisjeugdhulp