Toegang tot jeugdhulp

Soms zijn er intensieve en ingrijpende vormen van jeugdhulp nodig om kinderen, jongeren of ouders te ondersteunen. Deze hulpvormen zijn niet-rechtstreeks toegankelijk. De intersectorale toegangspoort onderzoekt welke hulpvorm het meest aangewezen en zoekt uit wie de hulpverlening effectief kan uitvoeren. De aanmelding verloopt via een hulpverlener.

De intersectorale toegangspoorten maken deel uit van de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) binnen Opgroeien. ACT zet volop in op een jeugdhulp zonder breuken (teams continuïteit) en regelt de toegang tot:

De afdeling staat ook in voor de erkenning van de multidisciplinaire teams (MDT) in de jeugdhulp in Vlaanderen.