Aanbod

De jeugdhulp in Vlaanderen is heel divers.

Er zijn diensten waar een kind, jongere, gezin of context zelf naartoe kan stappen (de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp). Voor ander aanbod is een aanmelding nodig door een jeugdhulpaanbieder, soms ook via een specifieke aanmeldprocedure (de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp).

Ook de plaats waar de hulp of ondersteuning wordt aangeboden, kan variëren:

  • mobiel (aan huis);
  • ambulant (in een voorziening);
  • residentieel (in een voorziening, gekoppeld aan verblijf).

En verder zijn er nog verschillen op vlak van

  • frequentie (bv. dagelijks, of één keer per week);
  • intensiteit (geeft het aantal contactmomenten per week weer);
  • duur (jeugdhulp kan kortdurend zijn, maar ook langdurig).

Deze kenmerken geven aan hoe zwaar of uitgebreid de jeugdhulp is.