Cliëntoverleg

Bij het cliëntoverleg in de jeugdhulp komen jongeren, ouders, hulpverleners en andere betrokkenen samen om de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin op elkaar af te stemmen. Een externe, onafhankelijke voorzitter zit het overleg voor als gespreksleider en maakt een werkplan op.

Cliëntoverleg wordt ingezet voor de coördinatie en continuïteit of bij stopzetting van de jeugdhulp. De aanvraag gebeurt met het akkoord of op vraag van de jongere of ouder(s). Ze kunnen dit zelf of samen met een hulpverlener aanvragen. Het cliëntoverleg is ook gratis.

Lego mannetjes