Reconversietraject

De rondzendbrief ‘Jeugdhulp: oproep tot reconversievoorstellen’ van 20 december 2021 reikt een ambitieus, afgestemd en geïntegreerd kader aan voor organisaties om op vrijwillige basis voorstellen te doen tot reconversie van hun aanbod en middelen. Via sociaal ondernemerschap kan zo in een gedeelde verantwoordelijkheid kwaliteitsvolle zorg op maat worden georganiseerd. Hierbij staan innovatie, flexibiliteit en creativiteit centraal.

De oproep omvat vier reconversiewerven:

 • in het kader van zorggarantie (dreigende) uithuisplaatsing jonge kind;
 • in het kader van gezinshuizen;
 • in het kader van het VIA-6-akkoord;
 • andere kansen om de dienstverlening te optimaliseren.

Opgroeien zet een ondersteunings- en informatietraject op voor de geïnteresseerde initiatiefnemers. Deze webpagina ontsluit informatie over de oproep, het ondersteuningstraject en andere inspiratiebronnen.

Vragen? Contacteer reconversie@opgroeien.be.

Heel wat organisaties geven aan dat lopende beleidstrajecten en zorgstrategische profileringen zich niet makkelijk laten vertalen in hun huidige erkenningssituatie. Ze vragen ruimte om een en ander te stroomlijnen. De coronacrisis heeft die nood nog versterkt. De rondzendbrief over reconversievoorstellen schept mogelijkheden om bestaande capaciteit en middelen te heroriënteren.

Documenten

 

Er is een ondersteuningstraject voor organisaties die willen ingaan op de oproep naar reconversie.

Hiervoor worden opnieuw trefdagen georganiseerd of kan een webinar gezinshuizen worden gevolgd.

 • Webinar gezinshuizen - Inschrijvingslink
 • Trefdagen reconversie
  • 9 mei (digitaal)
  • 18 mei (VAC Antwerpen)
  • 23 mei (digitaal)
  • 7 juni (VAC Gent)

De fysieke trefdagen in Antwerpen en Gent staan open voor alle voorzieningen uit Vlaanderen en Brussel. Alle voorzieningen - ook uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen - kunnen ook inschrijven voor een digitaal moment.

Op de trefdagen organiseren we bilaterale gesprekken met voorzieningen / een samenwerking van voorzieningen die een reconversievoorstel willen indienen en die nood hebben aan een verdiepend (inhoudelijk en/of technisch) gesprek met Opgroeien.

Interesse? Schrijf je meteen in

 

Na een eerste reeks van digitale informatie- en inspiratiesessies, was er ook een tweede reeks:

 • organisaties in West- en Oost-Vlaanderen: 29 maart, 9u30 – 13u30 (incl. broodjeslunch), Opgroeien, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (wandelafstand station Brussel-Zuid);
 • organisaties in Antwerpen: 31 maart, 12u30 – 16u30 (starten met broodjeslunch), Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel (wandelafstand station Brussel-Noord);
 • organisaties in Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel: 1 april, 9u30 – 13u30 (incl. broodjeslunch), Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel (wandelafstand station Brussel-Noord).

Interesse? Schrijf je meteen in.

Vooraf kunnen inspirerende ideeën worden ingediend via de fiche, bij voorkeur vóór 15 maart.

Meer weten?

Meer informatie