Reconversietraject

De rondzendbrief ‘Jeugdhulp: oproep tot reconversievoorstellen’ van 20 december 2021 reikt een ambitieus, afgestemd en geïntegreerd kader aan voor organisaties om op vrijwillige basis voorstellen te doen tot reconversie van hun aanbod en middelen. Via sociaal ondernemerschap kan zo in een gedeelde verantwoordelijkheid kwaliteitsvolle zorg op maat worden georganiseerd. Hierbij staan innovatie, flexibiliteit en creativiteit centraal.

De oproep omvat vier reconversiewerven:

 • in het kader van zorggarantie (dreigende) uithuisplaatsing jonge kind;
 • in het kader van gezinshuizen;
 • in het kader van het VIA-6-akkoord;
 • andere kansen om de dienstverlening te optimaliseren.

Opgroeien zet een ondersteunings- en informatietraject op voor de geïnteresseerde initiatiefnemers. Deze webpagina ontsluit informatie over de oproep, het ondersteuningstraject en andere inspiratiebronnen.

Vragen? Contacteer reconversie@opgroeien.be.

Op 9 oktober 2022 is een rondzendbrief uitgestuurd over het statuut van de gezinshuisouder.

Heel wat organisaties geven aan dat lopende beleidstrajecten en zorgstrategische profileringen zich niet makkelijk laten vertalen in hun huidige erkenningssituatie. Ze vragen ruimte om een en ander te stroomlijnen. De coronacrisis heeft die nood nog versterkt. De rondzendbrief over reconversievoorstellen schept mogelijkheden om bestaande capaciteit en middelen te heroriënteren.

 

Er is een ondersteuningstraject voor organisaties die willen ingaan op de oproep naar reconversie. Zo zijn verschillende reeksen van trefdagen (online en fysiek) georganiseerd en was er een webinar gezinshuizen. 

Algemene ondersteuning: infosessies reconversie

Derde reeks trefdagen
 • 9 mei (digitaal)
 • 18 mei (VAC Antwerpen)
 • 23 mei (digitaal)
 • 7 juni (VAC Gent)

De trefdagen omvatten bilaterale gesprekken met voorzieningen / een samenwerking van voorzieningen die een reconversievoorstel willen indienen en die nood hebben aan een verdiepend (inhoudelijk en/of technisch) gesprek met Opgroeien.

Tweede reeks info- en inspiratiesessies (online)
 • organisaties in West- en Oost-Vlaanderen: 29 maart, 9u30 – 13u30 (incl. broodjeslunch), Opgroeien, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (wandelafstand station Brussel-Zuid);
 • organisaties in Antwerpen: 31 maart, 12u30 – 16u30 (starten met broodjeslunch), Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel (wandelafstand station Brussel-Noord);
 • organisaties in Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel: 1 april, 9u30 – 13u30 (incl. broodjeslunch), Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel (wandelafstand station Brussel-Noord).
Meer weten?

Gezinshuizen

Webinar statuut gezinshuisouders
Meer info over gezinshuizen

Bekijk de webinar over gezinshuizen

​​​​​Berekeningstool - Toelichting bij de berekeningstool gezinshuizen

Specifieke vragen n.a.v. de tool? Neem contact op met Geert De Sloovere (geert.desloovere@opgroeien.be, 0499 59 48 92)

 

 

Meer informatie