Jeugdhulp Wit stuk om een schuine zijde te maken Nieuwsbrief 46
31 maart 2020

Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen.

Een groene zigzaglijn die de intro en de content scheidt
In deze nieuwsbrief:
 

Nieuws

   
 
Impact corona op de Jeugdhulp

De coronamaatregelen hebben ook een grote impact op de werking van de jeugdhulp. Actuele informatie over de dienst- en hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen is steeds te vinden op de themapagina corona. Met aandacht voor de eigen diensten en voorzieningen (ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank, intersectorale toegangspoorten, teams continuïteit, gemeenschapsinstellingen en Vlaams detentiecentrum), maar ook voor de private voorzieningen, crisisjeugdhulp, CKG en pleegzorg. Toch nog een vraag? Contacteer corona@opgroeien.be.
 
Ook het VAPH neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan. Een overzicht van de maatregelen voor personen met een handicap, hun assistenten of begeleiders, en de betrokken organisaties, is te vinden op de website VAPH.

 
Verkorte screeningsprocedure bij pleegzorg

De diensten voor pleegzorg organiseren momenteel een verkorte screeningsprocedure voor professionelen met een hulpverleningsachtergrond (die op dit moment niet actief zijn) en die bereid zijn om aan crisisopvang in hun gezin te doen voor de duur van de coronacrisis. Ook aanmelders en andere stakeholders spreken hun eigen netwerk aan voor tijdelijke dag- en nachtopvang van kinderen. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de dienst voor pleegzorg van hun provincie.

 
Forfaitaire steun eerstelijnsorganisaties in strijd tegen corona

In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol: thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, gezinszorg, ambulante diensten voor geestelijke gezondheid, apothekers, psychologen … zetten zich dagelijks in om mensen thuis zorg en ondersteuning te bieden. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck stelt via een verkorte en snelle procedure, middelen ter beschikking van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen. Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van 10.000 euro. Meer weten? Bekijk de oproep.

 
Chathulplijnen op volle toeren door coronacrisis

Nu face-to-facecontacten door de coronacrisis vaak niet meer mogelijk zijn, vangen chathulplijnen een groot deel van de hulpvragen op. Chathulplijnen versterken hun capaciteit en verruimen hun openingsuren. Meer weten? Bekijk het overzicht.

 
Kwetsbare mensen bereiken in tijden van corona

Hoe blijf je als sociaal werker en hulpverlener in deze tijd mensen in een kwetsbare positie bereiken? Hoe pas je je werking aan? SAM bundelde inspirerende initiatieven en nuttige informatiebronnen. Meer weten? Neem een kijkje op de website.

 
Van face to face naar online in coronacrisis

Ben je zelf op zoek naar geschikte manieren om online te communiceren, nu face-to-facecontacten vaak niet mogelijk zijn? Met welke tools communiceer je efficiënt en verzeker je toch de kwaliteit van je werk? SAM, Netwerk OnlineHulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid bieden een handige beslishulp voor sociaal werk, welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg. De tool biedt een overzicht van onlinetools die je snel kan inzetten om te communiceren.

 
Blended hulp uitbouwen: projectoproep Flanders’ Care

Wil jouw organisatie aan de slag met blended hulpverlening? Dan kan de nieuwe incentive van Flanders' Care welkom zijn. Met de projectoproep wil Flanders' Care organisaties helpen om blended hulp uit te bouwen. Dat is een doordachte combinatie van online en face-to-facehulpverlening. Wie geselecteerd wordt, krijgt financiële ondersteuning, begeleiding op maat en intervisie. SAM werkt mee aan de begeleiding en de intervisie, in samenwerking met het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen en het Steunpunt Geestelijk Gezondheid. In totaal wordt 100.000 euro vrijgemaakt om organisaties hun project te laten realiseren. Een project kan maximaal 20.000 euro financiële steun ontvangen. Meer weten? Bekijk de oproep.

 
Bewuster omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

Werken aan een bewuster beleid voor vrijheidsbeperkende maatregelen in je organisatie? Dat doe je niet in je eentje. SAM en het Vlaams Platform Vrijheidsbeperkende Maatregelen lanceren een reflectie-instrument dat jou, je collega’s en je organisatie helpt om samen aan de slag te gaan.

 
Nieuw op Jeugdrecht.be

Op jeugdrecht.be verschenen een aantal nieuwe artikels:

Ook nu blijft de helpdesk Jeugdrecht.be open voor alle vragen over jeugd- en kinderrechten. Blijf er niet mee zitten, stel je vraag aan jeugdrecht@samvzw.be.

 
Oproep Prijs Lydia Chagoll - Voor een glimlach van een kind

De Prijs Lydia Chagoll  – Voor een glimlach van een kind (een initiatief van de Koning Boudewijnstichting) beloont elk jaar een organisatie die bijzondere inspanningen levert om het respect voor kinderen en hun rechten te promoten – ongeacht hun afkomst of nationaliteit – en onderdrukking en discriminatie tegen te gaan. Elk initiatief dat aan deze doelstelling beantwoordt, komt in aanmerking, zolang het helemaal of bijna is afgerond of in uitvoering is, en betrekking heeft op een Belgische situatie. Essentieel is dat het participatieve projecten zijn die kinderen of jongeren betrekken vanaf concept tot realisatie en evaluatie. De Prijs, ter waarde van 7.500 euro, moet worden besteed aan de bekendmaking, verspreiding of verdere ontwikkeling van het initiatief. Meer weten? Bekijk de oproep.

 
Nieuw op jeugdhulp.be

Op jeugdhulp.be is een interview verschenen met Magda Massoels, afdelingshoofd Gemeenschapsinstellingen naar aanleiding van de opening van de nieuwe leefgroepen in gemeenschapsinstelling De Grubbe. De feestelijke opening zal op latere datum plaatsvinden. Verder komt Magalie Dhanyns aan het woord, begeleidster van de time-out leefgroep in campus Ruiselede. Beide interviews zijn weliswaar afgenomen voor de coronacrisis dus de maatregelen en gevolgen in de gemeenschapsinstellingen komen hierin niet aan bod.

 
Vacature Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat zoekt een ombudsmedewerker met focus op Welzijn en integrale jeugdhulp (80%). Een boeiende gevarieerde job in een fijne werkomgeving. Stuur je sollicitatiebrief, het ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van je diploma ten laatste op 14 april naar Hudson. Meer informatie is te vinden op de website.

 

Agenda

   
Info Tal van eerder aangekondigde activiteiten zijn geannuleerd of uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. Voor andere initiatieven is momenteel nog niet beslist of ze al dan niet zullen doorgaan. Dat zal in de volgende nieuwsbrieven jeugdhulp verder duidelijk worden.
 

Vacatures

   
 
Regioverantwoordelijke Vlaams-Brabant
Niveau A (universitair diploma)
Afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank
1 vacature
Solliciteer t.e.m. 4 mei 2020
 
Lees meer
Info Andere vacatures binnen Opgroeien zijn te vinden op de jobsite
 
Icoon van een locatieaanduider Jeugdhulp, door Opgroeien

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
info@jeugdhulp.be