Jeugdhulp Wit stuk om een schuine zijde te maken Nieuwsbrief 48
29 april 2020

Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen.

Een groene zigzaglijn die de intro en de content scheidt
In deze nieuwsbrief:
 
 

Nieuws

   
 
Actuele informatie over Jeugdhulp en corona

Informatie over Jeugdhulp in coronatijden is te vinden op de themapagina corona en Jeugdhulp. Deze webpagina bundelt de brieven met richtlijnen naar de voorzieningen en diensten Jeugdhulp, ontsluit het online hulpaanbod en goede praktijken, en geeft praktische tips rond online tools en vrijetijdsbesteding. Ook de VAPH-website geeft een overzicht van alle infonota’s met de richtlijnen voor de sector en andere nuttige informatie. Andere coronarichtlijnen voor professionelen zijn te vinden op de site Zorg en Gezondheid. Neem regelmatig een kijkje op de sites om bij te blijven met de meest recente informatie.

 
Update bezoekregeling kinderen en jongeren in voorziening of pleegzorg

Na de eerdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19 worden de bezoekmogelijkheden in de residentiële jeugdhulpvoorzieningen (publiek en privaat) in beperkte mate verruimd. Ouders of andere steunfiguren kunnen op bezoek komen, weliswaar onder strikte voorwaarden, buiten of in een aparte ruimte, met respect voor social distancing. Ook pleegkinderen en -gasten kunnen bezoek ontvangen onder die voorwaarden, maar nog niet in het pleeggezin zelf. Wel bij de pleegzorgdienst of een ‘Huis van het kind’ in de buurt.

Bezoek is mogelijk ten vroegste vanaf 4 mei. De precieze start wordt door elke organisatie apart bepaald, rekening houdend met de nood van de minderjarige en zijn context, de oorspronkelijke bezoekregeling en de mogelijkheden van de voorziening, de infrastructuur en het personeel. Alle bepalingen voor de bezoekregeling staan opgesomd in de brief van 28 april aan de betrokken directies. Meer weten? Lees het nieuwsbericht.

 
Beleid over verblijf van kinderen en jongeren na corona

Bij het begin van de coronamaatregelen moest voor elk kind en elke jongere die verbleef in een voorziening of pleeggezin een stabiele keuze gemaakt worden rond verblijfplaats gedurende de duurtijd van de maatregelen. Afstemming rond de inschatting van de mogelijkheden, en het opmaken van veiligheidsafspraken of -plannen, kon vaak slechts beperkt door de snelheid waarmee dit uitgevoerd moest worden. Een keuze voor de voorziening of het pleeggezin betekende geen bezoeken meer van of aan de ouders. Voor een aantal kinderen en jongeren is dan weer gekozen om hen in hun thuiscontext te laten verblijven.

Opgroeien (afdelingen Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank en Continuïteit en toegang) bereidt zich momenteel samen met de private voorzieningen, het VAPH en de vertrouwenscentra kindermishandeling voor op het einde van de COVID-19-crisis. Want als de coronamaatregelen versoepelen, moet opnieuw een doordachte keuze worden gemaakt rond de verblijfplaats van elke minderjarige. In trajecten waar het de voorbije weken thuis goed is verlopen, is het niet perse nodig om hen te laten terugkeren naar hun voorziening. Want een verblijf in een residentiële voorziening blijft uiteraard heel ingrijpend. Bovendien is het belangrijk om de inspanningen van de jongeren, hun context én de hulpverleners voldoende te honoreren. Dat stelt de oorspronkelijke indicatiestelling op zich niet in vraag, maar de crisis wordt gezien als een kans om voor deze kinderen gericht na te gaan of ze toch thuis kunnen blijven, al dan niet mits bijkomende of aangepaste ondersteuning en/of de flexibele inzet van behandel- en trainingsplannen. Nu al starten met de voorbereidingen is cruciaal: dat kan hoop en perspectief bieden aan kinderen, jongeren en hun gezin. Meer weten? Lees de beleidsnota over verblijf na coronatijd.

 
Extra capaciteit als antwoord op verhoogde druk op gemeenschapsinstellingen

De coronarichtlijnen (o.a. quarantaine) verhogen ook de druk op de gemeenschapsinstellingen. Dit leidt tot spanning met de maatschappelijke opdracht van de gemeenschapsinstellingen en vraagt dan ook maatregelen. Want de coronacrisis mag niet leiden tot een gevoel van straffeloosheid of de slagkracht van de jeugdmagistratuur in het gedrang brengen. De voornaamste ingrepen:

  • Recent is een nieuwbouw gerealiseerd in gemeenschapsinstelling De Grubbe. Door een snelle verhuis naar de nieuwe leefgroepen, komt tijdelijk plaats in de oude gebouwen voor een ziekenboeg of quarantainegroep. Deze is bestemd voor jongeren die symptomen vertonen of besmet zijn. Daardoor verkleint de impact van Corona op de instroom in de leefgroepen zonder besmettingsgevaar.
  • Er komen 3 leefgroepen (1 per instelling) voor kortverblijf (van 5 dagen tot maximaal 14 dagen). Per regio wordt samengewerkt met bestaande partners om versterkt in te zetten op een snelle en korte keten om zo het kortverblijf niet te laten dichtslibben. Voor elke jongere die in dit kortverblijf wordt opgenomen, wordt bekeken welk ander mobiel/ambulant aanbod flankerend en op maat kan worden ingezet, o.a. voor de opvolging van de voorwaarden (zoals de ambulante reactie, gemeenschapsdienst, herstel en re-integratie van de jonge delictplegers). Dat garandeert een efficiënte opvolging van de jeugddelinquent en - in combinatie met het kortverblijf – een snelle reactie bij het niet-naleven van de voorwaarden.

Meer weten? Lees het persbericht.

 
Bezorgdheid over kwetsbare kinderen en jongeren

Heel wat actoren uitten de voorbije tijd hun bezorgdheid over de situatie van kwetsbare kinderen en jongeren in coronatijden. Hieronder een greep uit de opiniestukken en standpunten:

Deze en vele andere signalen uit het werkveld hebben ertoe geleid dat een aantal organisaties het voortouw nemen om vragen en zorgen over moeilijke thuissituaties op te vangen, zoals:

Awel heeft ook een campagne gelanceerd 
#kakinuwkot#nooitalleeninuwkot! 💩
Meer weten? Bekijk de campagnefilm.

 
Actieplan Zorgen voor Morgen

De coronacrisis laat niemand onberoerd. Ook in de Jeugdhulp wordt iedere dag keihard gewerkt om de vele uitdagingen op het terrein aan te gaan. Kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen worden blijvend en met veel zorg ondersteund en begeleid. Vandaag ligt de focus op de aanpak van de volksgezondheidscrisis. Er zijn echter steeds meer signalen dat de impact op het mentaal welzijn een volgende grote uitdaging is. Daarom heeft de Vlaamse Regering een actieplan mentaal welzijn goedgekeurd, genaamd ‘Zorgen voor Morgen’, met onder meer een gerichte aanpak voor specifieke doelgroepen in de Jeugdhulp. Het actieplan besteedt ook aandacht aan familiaal geweld en de opdracht van laagdrempelige hulplijnen zoals 1712. Meer weten? Lees de brief aan de jeugdhulpsector en het volledige actieplan op zorgenvoormorgen.be.

 
Ouders met mildheid omringen

Praxis P van de KU Leuven (groep kinderpsychotherapie) heeft tips opgesteld voor contacten met ouders in deze coronatijd. Deze zijn bedoeld voor therapeuten maar ook breder voor hulpverleners. De tips helpen om voldoende oog te hebben voor de innerlijke wereld van het kind en van de ouders. Want ouders met mildheid omringen laat hen toe om zelf ook milde ouders te blijven. Meer weten? Neem een kijkje op de website van Ouderscentraal.

 
Aandacht voor vrijheidsbeperkende maatregelen

Er is grote maatschappelijke bekommernis over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de hulpverlening. Deze hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van diegene op wie ze worden toegepast, en houden ook risico’s in: voor de jongeren, betrokken medewerkers en anderen. Het gebruik van deze maatregelen roept daarenboven tal van ethische vragen op. De laatste jaren zijn heel wat (beleids)initiatieven ontwikkeld rond de preventie en toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de brede jeugdhulp. De thematische inspectieronde was hiervoor een belangrijke motor. Een overzicht van initiatieven is te vinden op de website.

 
Jaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen

Het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen 2019 is zopas gepubliceerd.

Deze commissie is een toezichtsorgaan voor alle gesloten en besloten Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven. Het gaat om elf instellingen of afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. De commissie bestaat uit maandcommissarissen die elke maand ‘hun’ instelling bezoeken. Elk jaar wordt gerapporteerd via een jaarverslag aan het Vlaams Parlement. Dat jaarverslag is de synthese van alle rapporten van de maandcommissarissen van 2019 over alle jeugdinstellingen. Het volgt de aanbevelingen van het vorig werkjaar op en formuleert nieuwe aanbevelingen om de rechten van jongeren te versterken in gesloten en besloten jeugdinstellingen.

Het jaarverslag zal ook nog worden voorgesteld en besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement.

Meer weten? Lees het jaarverslag of bezoek de website cvtj.be.

 
Stem af op Radio EXPOO vanaf 30 april

EXPOO wil er voor jullie zijn, ook als fysieke bijeenkomsten tijdelijk niet mogen. Op donderdag 30 april ziet Radio EXPOO het levenslicht! Alvast tot de zomer wordt dit een tweewekelijkse radio-uitzending met telkens een centrale gast. In de eerste aflevering wordt gesproken met Elke Van Hoof, bezieler van het Huis voor Veerkracht. Hoe kunnen organisaties er zijn voor gezinnen in coronatijden? Hoe kunnen dienstverleners ouders en gezinnen ondersteunen in hun veerkracht? Verhalen van luisteraars, fijne muziekjes en de 'pluim van de week' zorgen voor een gevarieerde luisterervaring. Stem jij ook af op Radio EXPOO? Je kan zowel live luisteren als nadien de podcast herbeluisteren. Meer weten? Ga naar de website van EXPOO.

 
Nieuwe datum Vlaamse Gathering Signs of Safety

De Vlaamse Gathering Signs of Safety wordt verplaatst naar 24 en 25 september. De dag zal in het teken blijven staan van het delen van praktijken, dialoog en uitwisseling. Aangezien momenteel nog veel onzeker is over de situatie eind september, worden de komende maanden verschillende mogelijkheden en scenario’s bekeken om elkaar indien nodig ook online te ontmoeten en interactie toe te laten. Het zal hoe dan ook een unieke Gathering worden! Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf begin september.

 
WAT WAT over ramadan tijdens corona

24 april ging de ramadan van start, al heeft corona ook hier invloed op het verloop daarvan. Het informatieplatform WAT WAT wil jongeren hierbij ondersteunen. Een overzicht 

  • Richtlijnen rond ramadan tijdens corona 
    • Dit artikel van VRT NWS geeft een handig overzicht van de aangepaste maatregelen vanuit het Executief van de Moslims in België (EMB).  
    • WAT WAT maakte een overzicht op maat van jongeren.  
  • Acties rond ramadan  
  • Content om te delen. In deze map vind je alle video's en content over corona van WAT WAT. Opgedeeld per thema zoals school, thuis en ramadan, en vrij te gebruiken.
 
Uitsmijter: Helden van Hakatoo

Lieven Leemans maakte een liedje voor de begeleiders van Hakatoo, een begeleidingshuis voor kinderen van 0 tot 10 jaar. Bekijk het filmpje Helden van Hakatoo.

Info Tal van eerder aangekondigde activiteiten zijn geannuleerd of uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. Naarmate nieuwe data bekend zijn, wordt de kalender Jeugdhulp weer actief. 
 

Vacatures

   
 
Werken voor Jeugdhulp


Info Alle vacatures binnen Opgroeien zijn te vinden op de jobsite Werken voor Opgroeien.
 
Icoon van een locatieaanduider Jeugdhulp, door Opgroeien

Hallepoortlaan 27
1060 Sint-Gillis
info@jeugdhulp.be