Update bezoekregeling kinderen en jongeren in voorziening Jeugdhulp of pleegzorg

Coronavirus cellen onder een microscoop.

Na de eerdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19 worden de bezoekmogelijkheden in de residentiële jeugdhulpvoorzieningen (publiek en privaat) in beperkte mate verruimd. Ouders of andere steunfiguren kunnen op bezoek komen, weliswaar onder strikte voorwaarden, buiten of in een aparte ruimte, met respect voor social distancing. Ook pleegkinderen en -gasten kunnen bezoek ontvangen onder die voorwaarden, maar nog niet in het pleeggezin zelf. Wel bij de pleegzorgdienst of een ‘Huis van het kind’ in de buurt.

Bij het concreet uitwerken van de bezoekregeling staan drie uitgangspunten centraal:

  • de gezondheid van alle kinderen, jongeren, bezoekers en personeel staat voorop;
  • er is aandacht voor het psychosociaal en relationeel welbevinden van de minderjarige en zijn context;
  • er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van voorzieningen en medewerkers. Het is ook evident dat de implementatie van de richtlijnen enige voorbereidingstijd zal vragen.

Het is aan de organisaties zelf (private voorzieningen Jeugdhulp, CKG, pleegzorgdiensten, gemeenschapsinstellingen en Vlaams detentiecentrum) om een kader uit te werken om bezoek gefaseerd mogelijk te maken. Met als uitgangspunt dat bezoek ten vroegste mogelijk is vanaf 4 mei. Daarbij is het belangrijk dat elke organisatie zelf de duur en het aantal van de bezoeken bepaalt, rekening houdend met de nood van de minderjarige en zijn context, de oorspronkelijke bezoekregeling en de mogelijkheden van de voorziening, de infrastructuur en het personeel. Om bezoek veilig te kunnen laten verlopen, moet er voldoende personeel zijn om het bezoek voor te bereiden en te faciliteren, en moet er voldoende beschermingsmateriaal zijn.

Alle bepalingen voor de bezoekregeling staan opgesomd in de brief van 28 april aan de betrokken directies. Het is belangrijk dat organisaties hun uitgewerkt plan bespreken met het betrokken personeel en/of vrijwilligers, via het overleg met de werknemersvertegenwoordiging, en dat ze hierover helder communiceren met de minderjarigen en hun context, met oog voor de mogelijkheden en grenzen van de aangepaste bezoekregeling.

Meer weten? Lees het persbericht en de volledige brief van 28 april, inclusief ethisch kompas. Of neem een kijkje op de website. Veel gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de site Opgroeien.

Toch nog een vraag? Stuur een e-mail naar corona@opgroeien.be