Jeugdhulp Wit stuk om een schuine zijde te maken Nieuwsbrief 44
3 februari 2020

Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen.

Een groene zigzaglijn die de intro en de content scheidt
In deze nieuwsbrief:
 

Nieuws

   
 
Stand van zaken fusie tot Opgroeien

De fusie van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn tot Opgroeien krijgt steeds meer vorm. Zo is de site Jongerenwelzijn zopas volledig opgegaan in de vernieuwde site Jeugdhulp. De site voor jeugdhulpprofessionelen blijft nog even bestaan maar zal op termijn ook grote wijzigingen ondergaan. Andere sites die het bezoeken zeker waard zijn: de nieuwe site Opgroeien en de vacaturesite Werken voor Opgroeien.
 
Verder is de centrale administratie van het vroegere Jongerenwelzijn verhuisd van het Ellips naar de Hallepoortlaan. Samen met de Vlaamse teams van Kind en Gezin vormen ze nu de centrale diensten van Opgroeien. Ook zijn alle e-mailadressen van de medewerkers van het vroegere Jongerenwelzijn omgezet naar voornaam.naam@opgroeien.be. Tot slot is de uitrol van de nieuwe huisstijlen volop ingezet. De komende weken en maanden komen de verschillende communicatiedragers stelselmatig aan bod.

 
Werken met Cobe

Op 16 januari is COBE gelanceerd, het aangepaste registratiesysteem voor cliëntoverleg en bemiddeling. Dat speelt beter in op de noden van cliëntoverleg en bemiddeling, én verbetert de performantie van INSISTO. COBE maakt gebruik van e-Youth voor de identificatiegegevens van de minderjarigen en hun context. Dat betekent o.a. dat een adreswijziging vanuit Binc, Domino of 1G1P voor eenzelfde kind of jongere ook automatisch in COBE wordt aangepast en omgekeerd.

Wat verandert er concreet voor cliëntoverleg en bemiddeling?

  • Iedereen met toegang tot INSISTO kan rechtstreeks vanuit INSISTO naar COBE om een aanvraag in te dienen. Het verkort stappenplan (cliëntoverleg en bemiddeling) helpt daarbij.
  • Hulpverleners zonder toegang tot INSISTO maken gebruik van het aanvraagformulier op de website (cliëntoverleg en bemiddeling), waarna het team continuïteit van de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) de vraag in COBE zal registreren.
  • Kinderen, jongeren, ouders en hun netwerk blijven hun vraag stellen via het vereenvoudigd aanvraagformulier (voor jongeren via het startpunt jongere, voor ouders via het startpunt ouders). Het team continuïteit doet dan het nodige om cliëntoverleg of bemiddeling te activeren.

 
Vertrouwenspersoon in de kijker

Op 2 december 2019 zakten zo’n 210 deelnemers af naar het Herman Teirlinckgebouw voor de studiedag ‘Vertrouwenspersonen en steunfiguren: hoe krijgen ze een plaats in de jeugdhulp en in het netwerk van kinderen, jongeren en ouders?’ De dag leverde heel wat aanbevelingen op om mee aan de slag te gaan. De presentaties en verslagen staan intussen online, samen met andere informatie over het thema. Jongeren, ouders en vertrouwenspersonen zelf kunnen voor informatie en ondersteuning terecht op de site jeugdhulp. Nu ook ouders en opvoedingsverantwoordelijken recht hebben op een vertrouwenspersoon, zijn de teksten aangepast aan de nieuwe regelgeving. 

 
Thuisloosheid beëindigen? Niet eens zo moeilijk!

Het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) werkte voorstellen over thuisloosheid uit, met belangrijke input van de 14 (boven)lokale netwerken tegen thuisloosheid. De nota is gericht aan Vlaamse en lokale beleidsactoren. Een samenvatting is te vinden in deel 1 van de nota. Deze zijn uitgewerkt in de periode februari-september 2019, en vormen dus geen reactie op het Vlaams regeerakkoord.

 
Slotbeschouwingen Kinderrechtencomité Verenigde Naties

In januari 2019 ging België in dialoog met het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève. Op basis van de rapportages en dialoog, formuleerde het Kinderrechtencomité 55 aanbevelingen aan België. Deze slotbeschouwingen zijn intussen ook naar het Nederlands vertaald en geven aan waar ons land op het vlak van kinderrechten zeker nog kan bijsturen. Ze bevatten ook aanbevelingen voor de jeugdhulp. Ook de algemene commentaar van de Verenigde Naties over het belang van het kind is vertaald.

 
Terugblik project Maak tijd vrij

De inspiratiedag Maak tijd vrij sloeg een brug tussen jeugdwerk en jeugdhulp. De resultaten hiervan zijn intussen beschikbaar:

 
Nieuw op jeugdhulp.be

Jeugdhulp.be zit volledig in een nieuw jasje! Met ook een aantal nieuwe inhoudelijke verhalen. Lees zeker het pakkende interview met Jordi Haest van vzw Lejo over bruggen tussen jeugdhulp en jeugdwerk. Jordi komt zelf uit de jeugdhulp en werkte mee aan het project ‘Maak Tijd vrij’. Op de site kan je ook lezen hoe een doorsnee werkdag eruit van een contextbegeleider uit de private voorziening De Wissel.

 

Agenda

   
 
14 feb
Netwerkevent ‘Wegen naar de toekomst’
Het netwerkevent ‘Wegen naar de toekomst’ is een initiatief van het netwerk Samen tegen schooluitval Brussel, i.s.m. IROJ Brussel – werkgroep jongvolwassenen. Doelgroep zijn leerkrachten, hulpverleners, opvoeders enz. die regelmatig in contact komen met jongeren die (al dan niet vroegtijdig) stoppen met school.
 
18 feb
Introductie Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners
Als hulpverlener probeer je een vertrouwensrelatie op te bouwen met je cliënt. Die vertrouwensrelatie vormt een belangrijke basis om je hulpverleningsdoelen te realiseren. Het beroepsgeheim vindt zijn bestaansreden in de bescherming van die vertrouwensrelatie. Het kennen van de wettelijke kaders is daarbij één ding. Maar onvermijdelijk krijg je ook te maken met situaties die vragen om afweging. De introductiecursus werkt hiervoor met casussen over actuele thema's.
 
20 feb
Vorming Gezonde Kost
Werk je als kok, logistiek medewerker of begeleider in een organisatie binnen de welzijnssector? Wil je graag gezond en lekker koken met de voedingsdriehoek als uitgangspunt, voor de kinderen, jongeren of volwassenen die in je organisatie verblijven? Wil je graag inspiratie opdoen over hoe je een evenwichtig en gevarieerd weekmenu kan opstellen, afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen en noden? Wil je hier graag over uitwisselen met andere koks? Dan is de vorming Gezonde Kost iets voor jou!
 
6 maa
Studiedag Schuldig hulpverzuim in sociaal werk voorkomen
Van elke burger wordt verwacht dat hij gepaste hulp in nood biedt. Die verwachting geldt zeker voor sociaal werkers. Inschattingen maken in een gevaarsituatie en gepast hulpverlenen zijn uitdagingen eigen aan sociaal werk. Wat is gepaste hulp? Kan een inschatting fout zijn? Welke tussenkomst volstaat? Tijdens deze studievoormiddag denken we samen na over krachtig, kwetsbaar maar gepast sociaal werk bij gevaar.
 
30 maa
Save the date hulpverleningsmarkt/netwerkforum Vlaams-Brabant
IROJ Vlaams-Brabant en YUNECO organiseren een hulpverleningsmarkt en netwerkforum. Via een interactieve methodiek willen ze het hulpverleningsaanbod voor kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant zichtbaar maken voor alle hulpverleners om het aanbod toegankelijker te maken.
 
5 mei
Inspiratiedag leerlingenbegeleiding en samenwerking onderwijs-welzijn
Ben je CLB-medewerker of jeugdhulpverlener? Houd 5 mei vrij voor een boeiende inspiratiedag over leerlingenbegeleiding en de samenwerking onderwijs-welzijn. Het departement Onderwijs en Vorming, de CLB-sector en Opgroeien staan samen met jou stil bij hoe kinderen, jongeren, scholen, CLB’s en jeugdhulpvoorzieningen deze samenwerking ervaren. Je kan er ook netwerken en een aantal good practices ontdekken. Een uitnodiging volgt binnenkort. 
 
8 jun
Save the date: gathering Signs of Safety
Op 8 en 9 juni organiseren Opgroeien, de Vlaamse Forumgroep en de Belgische trainers Signs of Safety de 1ste Vlaamse Gathering met als centraal thema 'Partnerschap: samenwerken voor veilig, omringd en geliefd opgroeien'. De nadruk ligt op goede praktijken van samenwerking, moedig leiderschap en innovatie binnen alle situaties van verontrusting, op het continuüm van vrijwilligheid over maatschappelijke noodzaak tot gerechtelijke jeugdhulp. 
 

Vacatures

   
 
Veiligheids- en infrastructuurverantwoordelijke
Graduaats- of bachelordiploma
Contract bepaalde duur
1 vacature
Solliciteer t.e.m. 06/02/2020
 
Lees meer
 
Begeleid(st)er bij Jeugdhulp
Graduaats- of bachelordiploma
Contract bepaalde duur
1 vacature
Solliciteer t.e.m. 07/02/2020
 
Lees meer
 
Verpleegkundige bij Jeugdhulp
Graduaats- of bachelordiploma
Contract bepaalde duur
1 vacature
Solliciteer t.e.m. 29/02/2020
 
Lees meer
Info Er zijn nog vele andere vacatures die je kan vinden bij Werken voor Opgroeien.
 
Icoon van een locatieaanduider Jeugdhulp, door Opgroeien

Hallepoortlaan 27
1060 Sint-Gillis
info@jeugdhulp.be