e-Youth

Ieder kind in Vlaanderen heeft het recht om kansrijk op te groeien. Daarbij staat het kind of de jongere, samen met het gezin, centraal. Is er een bepaalde nood of hulpvraag? Dan staan verschillende hulpverleners en diensten klaar. Zij werken zo goed mogelijk samen om een antwoord te bieden op de hulpvraag of ondersteuningsnood van het gezin.

Samenwerken omvat ook het delen van bepaalde gegevens, om samen de best mogelijke zorg te bieden. Daarom is e-Youth ontwikkeld. Dat is een centraal platform voor het delen van een aantal feitelijke gegevens tussen hulpverleners. Dat brengt het “only once” principe binnen in de jeugdhulp. Informatie die al gekend is, moet niet opnieuw worden opgevraagd. Iedere hulpverlener werkt vooral in de eigen toepassing en haalt daarin de gegevens op die voor hem relevant zijn. Hij moet enkel nog registreren wat specifiek is voor de eigen werking. Die inhoudelijke gegevens worden uiteraard niet gedeeld met anderen, omdat privacygevoelige gegevens worden afgeschermd.

Voor hulpverleners is het belangrijk om actuele gegevens te hebben, bv. over de verblijfplaats van een jongere en de contactgegevens van de ouders. Zo komt briefwisseling op het juiste adres toe. In complexe situaties, wanneer verschillende jeugdhulpverleners betrokken zijn, is het ook niet altijd evident om het overzicht te behouden. Zoals:

Het schema van e-Youth. De applicaties die ervan zullen afnemen: Kinderbijslag, INSISTO, Domino, Binc en applicaties zoals JO-lijn, CAP, verficatie,...

Dat zijn belangrijke handvatten voor hulpverleners om goed met elkaar te kunnen afstemmen. Deze feitelijke informatie zit versnipperd over verschillende informaticasystemen binnen de jeugdhulp. E-Youth verzamelt deze gegevens centraal, en zorgt dat deze gemakkelijk, veilig en digitaal kunnen worden gedeeld tussen de hulpverleners die werken met eenzelfde gezin. Dat faciliteert hulp op maat, door het delen van informatie op maat.

e-Youth als database verzamelt zo een schat aan informatie op een veilige manier. Dat laat ook toe om data op anonieme basis te ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek en het onderbouwen van het beleid in de jeugdhulp. Zo kunnen vragen worden beantwoord, bijvoorbeeld over doelgroepen en over de trajecten die kinderen en jongeren doorlopen binnen de jeugdhulp.

 

Meer info? Lees het nieuwsbericht of contacteer ons op e-youth@opgroeien.be.