Vertrouwenspersoon

Iedereen heeft wel eens een vraag of een probleem. Je kan hiervoor misschien terecht bij je ouders, familie, vrienden of iemand anders uit je directe omgeving, zoals je school. Want veel problemen kunnen opgelost worden door erover te praten en samen naar een oplossing te zoeken.

Soms is een goed gesprek niet voldoende. Dan is er meer nodig, zoals gespecialiseerde hulp. Hiervoor kan je terecht bij de diensten van de jeugdhulp in Vlaanderen.

Meer weten hierover? Neem een kijkje op http://jeugdhulp.be/mijn-jeugdhulp/jongere-en-ouders.

Jongeren in de jeugdhulp hebben ook rechten en eigen mogelijkheden. Zo vind je hier meer informatie over het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon, vanuit de positie van:

Ook het campagnefilmpje vertelt je er meer over …

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.