Radicalisering

Jeugdhulp zet al jaren in op het ontwikkelen van een duidelijke aanpak voor het omgaan met radicalisering bij minderjarigen. Voldoende kennis, visie, aanbod en beleid in een gezamenlijk afgestemde aanpak is belangrijk.

Het draaiboek radicalisering biedt een overzicht van acties die vanuit Jeugdhulp ondernomen kunnen en moeten worden. Daarbij gaat voor de externe partners vooral aandacht naar een duidelijke structuur, met oog voor ondersteuning en aanspreekpunten.

Meer weten?