Radicalisering

Draaiboek radicalisering Jeugdhulp

Opgroeien heeft sterk ingezet op het ontwikkelen van een duidelijk plan van aanpak voor het omgaan met radicalisering bij minderjarigen. Kennis, visie, aanbod en beleid in een gezamenlijk afgestemde aanpak zijn hierbij onmisbaar. Het draaiboek radicalisering biedt een helder overzicht van acties die vanuit Opgroeien ondernomen kunnen worden in het handelen rond radicalisering. De laatste jaren kwam daar nog een aspect bij van terugkerende minderjarigen uit IS-conflictgebied. Ook rond deze doelgroep is een specifiek beleid ontwikkeld dat je kan terugvinden in het draaiboek radicalisering. 

Meer weten? Lees het draaiboek radicalisering Jeugdhulp (versie 2022).

Opvoedingslijn

De Opvoedingslijn beantwoordt ook vragen van ouders die verontrust zijn over de mogelijke radicalisering van hun kinderen.

Draaiboek LIVC (lokale integrale veiligheidscellen)

In het kader van een nieuw Vlaams decreet rond de LIVCR is een draaiboek opgemaakt voor socio-preventieve actoren. Het is opgevat als een Q en A waarin je antwoorden vindt op vragen als ‘wat is een LIVC?’, ‘wie wordt uitgenodigd op een LIVC?’, ‘is deelname verplicht?’ ...