Wat doet een CLB-medewerker?

Elli Peeters zit aan haar bureau, werkend achter een laptop
Een huisbezoek verklaart veel zaken
Functie

Wat doet het CLB?

Het CLB werkt op vier domeinen: leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, psychosociaal functioneren en de schoolloopbaan. De CLB-medewerkers spreken met alle partijen die betrokken zijn met een leerling. Het provinciaal CLB in Antwerpen draagt het schoolnabij werken hoog in het vaandel. Het CLB vervult ook een draaischijffunctie tussen cliënt en hulpverlening.

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb