Over Jeugdhulp

In Vlaanderen bieden honderden organisaties jeugdhulp aan, elk met hun eigen opdracht.

Het decreet Integrale jeugdhulp verankert een verregaande samenwerking tussen alle sectoren die betrokken zijn bij de jeugdhulp in Vlaanderen. Zo wil men erover waken dat kinderen en jongeren steeds ergens terecht kunnen en dat er geen breuken zijn in de hulpverlening.

Minderjarigen en hun gezin krijgen makkelijker de hulp die ze nodig hebben. Zes bouwstenen zorgen daarvoor:

Eigen kracht

De hulpverlening vertrekt van de eigen kracht van jongeren en hun omgeving.

Tijdige toegang

Wie een hulpvraag heeft, vindt vlot de weg naar jeugdhulp. De intersectorale toegangspoort zorgt ervoor dat wie ingrijpende hulp nodig heeft, die ook krijgt.

Continuïteit

Goed verwijzen zorgt sneller voor gepaste hulp. Cliëntoverleg en bemiddeling vermijden breuken in de hulp.

Omgaan met verontrusting

Hulpverleners die verontrust zijn over de integriteit van een minderjarige, kunnen terecht bij een voorziening die het mandaat heeft om op te treden: een ondersteuningscentrum jeugdzorg of vertrouwenscentrum kindermishandeling.

Crisisjeugdhulp

Voor wie dringend hulp nodig heeft, is er crisishulp, 7 dagen op 7, 24 uur op 24.

Participatie

Kinderen, jongeren en hun gezinnen spreken mee over hun hulpverlening. En over het beleid.

Een mannenhand dat een 'fistbump' doet met een babyhand