Organisaties

Opgroeien staat in voor de erkenning, aansturing en subsidiëring van heel wat organisaties en diensten in de jeugdhulp. Dat zijn private organisaties die minderjarigen begeleiden of opvangen.

Naast erkende voorzieningen subsidieert Opgroeien ook projecten. Dat zijn aparte initiatieven die innoverend van aard zijn of zich tot een specifieke doelgroep of bijzondere probleemsituatie richten.

Een aantal diensten en organisaties in de jeugdhulp maken zelf deel uit van Opgroeien, met name: