Contact  |

Vlaams loket jeugdhulp

Er zijn momenteel algemene problemen met eHealth VAS services. Hierdoor zijn er moeilijkheden om op INSISTO, crisis of COBE te geraken. De technische diensten trachten dit zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.

Regionale helpdesk

De regionale helpdesk is het informatiepunt voor vragen rond het decreet integrale jeugdhulp, de praktische werking van de jeugdhulp en voor ondersteuning bij het invullen van het A-document en bij de verschillende informaticasystemen van jongerenwelzijn (Domino, BINC, INSISTO en  moduledatabank).