Contact  |

Vlaams loket jeugdhulp

Domino zal  op dinsdag 26/5 tussen 8u tot 9u niet bereikbaar zijn, met mogelijke storingen in de voormiddag.

Regionale helpdesk

De regionale helpdesk is het informatiepunt voor vragen rond het decreet integrale jeugdhulp, de praktische werking van de jeugdhulp en voor ondersteuning bij het invullen van het A-document en bij de verschillende informaticasystemen van jongerenwelzijn (Domino, BINC, INSISTO en  moduledatabank).