Wat doet een consulent bij de sociale dienst jeugdrechtbank?

Irini (links), blond haar in een paardenstaart en Iris (rechts) bruin, halflang en krullen haar
Motiveren, adviseren en coördineren
Functie

Sociale dienst jeugdrechtbank?

De sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) volgt minderjarigen op die onder hun toezicht van de jeugdrechter staan. De consulent staat in voor de coördinatie van de gerechtelijke hulpverleningstrajecten van deze jongeren. Ze werken autonoom voor Jeugdhulp, maar ook in nauwe afstemming met de jeugdrechter. De SDJ krijgt van de jeugdrechters de nieuwe parketvorderingen door met vraag tot het voeren van een maatschappelijk onderzoek, zowel voor minderjarigen in verontrustende situaties (VOS) als voor jongeren die een delict hebben gepleegd.

De consulenten voeren gesprekken met de hulpaanbieders en betrokken professionelen, de jongeren, de ouders en hun netwerk. Ze leggen een schriftelijk advies neer, bestaande uit een gemotiveerde inschatting van de nood aan een gerechtelijke maatregel, een analyse van de problematiek en een indicatiestelling. De jeugdrechter beslist op basis van de adviezen, het mondeling overleg en na voorleiding van de ouders en de +12-jarigen.