Wat doet een contextbegeleider van een private voorziening?

Een sfeerbeeld van De Wissel. Iemand zit in de zetel en leest een stripverhaal.
Door samen de afwas te doen, bouw je een vertrouwensband op
Functie

Wat doet De Switch?

De Switch is een private voorziening, die begeleiding biedt aan vijftien meisjes tussen 14 en 21 jaar. Dit kan zowel residentiële begeleiding als context- of CBAW-begeleiding zijn. De meisjes die er begeleid worden, zijn dikwijls toegewezen door de jeugdrechter of stromen door uit de gesloten gemeenschapsinstelling. De doelstelling is om de meisjes de overstap te laten maken naar een minder intensieve hulpverlenng, zodat ze naar huis terug kunnen keren of zelfstandig kunnen wonen. Het verblijf in de residentie is beperkt in tijd. Maar wanneer de jongeren 18 zijn, kunnen ze verlenging van hulpverlening vragen.

Meer info: www.wissel.be.