Wat doet een hulpverlener/medewerker van een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) ?

Jan De Keyser staat met een rbede glimlach voor een schilderij
Ons centrum is vaak een barometer van wat er in de maatschappij gaande is
Functie

Wat is een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling?

Voor alle ernstige situaties van geweld op kinderen - fysiek en seksueel misbruik, emotionele mishandeling of psychologisch geweld - is het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) het aanspreekpunt. In elke Vlaamse provincie en het Brussels hoofdstedelijk gewest is er zo’n vertrouwenscentrum. Aanmeldingen gebeuren door hulpverleners, het jeugdparket of via de 1712. Het VK geeft ook advies aan professionele hulpverleners. De hulplijn 1712 verlaagt de drempel voor het melden van kindermishandeling door burgers. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling schat de urgentie en de risicofactoren in en komt eventueel tussenbeide.

www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be