Wat doet een pleegzorgbegeleidster van Pleegzorg?

Nele Vandenhout staat glimlachend in het zonnetje
De pleegzorgbegeleiders zijn de rode draad. Wij staan het langst naast het kind”
Functie

Wat doet Pleegzorg?

Pleegzorg richt zich naar jongeren die niet thuis kunnen wonen en een plek zoeken. De helft van de jongeren wordt door een jeugdrechtbank geplaatst. De andere helft is vrijwillig geplaatst omdat de ouders de zorg niet meer alleen kunnen dragen. Er bestaan verschillende soorten pleegzorg. Sommige kinderen gaan voltijds naar een pleeggezin, anderen alleen in het weekend of om de veertien dagen. Het pleeggezin is vaak neutraal, maar het hoeven niet altijd onbekenden te zijn. Vaak bevindt het pleeggezin zich in het netwerk van de biologische ouders, zoals grootouders of andere familieleden, een leerkracht op school of een buurvrouw. Pleegzorg is betrokken bij elke stap in het proces en werft pleeggezinnen in de media of via info-avonden.

www.pleegzorgvlaanderen.be