Contact  |

Bericht aan voorzieningen Jeugdhulp: gratis wifi voor kwetsbare gezinnen en jongeren om toegang te hebben tot online schoolomgevingen

coronavirus

In de context van de coronacrisis deelt Opgroeien vrijblijvend en ter informatieve titel mee aan de voorzieningen Jeugdhulp dat Telenet een aanbod heeft om kinderen en jongeren in de jeugdhulp - die thuis niet over een eigen internetverbinding beschikken - tot 30 juni 2020 gratis een internetabonnement te bezorgen. Meer informatie hierover is te vinden in het officiële persbericht van Telenet.

Indien andere service providers ook initiatieven nemen die digitale oplossingen aanbieden, zal dit ook via deze weg worden meegedeeld.

Scholen, OCMW’s en jeugdhulporganisaties mogen een aanvraag voor registratiecodes indienen via het centrale e-mailadres (Hotspot.Info@telenetgroup.be).

Om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt bovenstaande organisaties gevraagd om:

  • de aanvragen te bundelen per organisatie;
  • geen namen van gezinnen of jongeren door te geven, dus enkel hoeveel gezinnen;
  • duidelijk in de e-mail aan te geven hoeveel registratiecodes nodig zijn, volgens het principe: 1 registratiecode per gezin.

De login per gezin wordt dan zo spoedig mogelijk teruggestuurd naar de aanvrager.

Aan de voorzieningen wordt verder gevraagd om:

  • elk gezin één registratiecode te bezorgen,
  • zelf een lijst bij te houden van de gezinnen die een registratiecode hebben ontvangen.

Het verbinden van een laptop of PC met Wi-Free roept mogelijk technische vragen op of brengt issues met zich mee. Daarom stelt Telenet graag een gratis nummer ter beschikking van de betrokken gezinnen en hulpverleners op het ogenblik dat de code wordt doorgestuurd.