Contact  |

Buitenactiviteiten residentiële voorzieningen

Twee jongens liggen hoofd aan hoofd in een grasveld met een voetbal op de voorgrond.

De federale overheid heeft op de website rond corona informatie toegevoegd over buitenactiviteiten, met name:  ‘De social distancing maatregelen (minimum 1,5 meter tussen personen) worden behouden in alle omstandigheden, behoudens voor personen die onder hetzelfde dak wonen.  Hieronder vallen ook personen die in residentiële voorzieningen verblijven zoals kleine groepjes kinderen en jongeren met begeleiding uit de jeugdhulpvoorzieningen, als ze in ‘gezinssituatie’ met begeleiders leven.’

Dit betekent dat er een voldoende en formele dekking is voor wandelingen van groepjes kinderen en jongeren uit voorzieningen.Hierbij moeten de volgende elementen in acht genomen worden:

  • de minderjarigen moeten tijdens de wandeling onder begeleiding van een personeelslid van de voorziening staan;
  • we vestigen er de aandacht op dat het om kleine groepjes moet gaan;
  • de lopende maatregelen – zoals bv. het respecteren van het principe van social distancing ten aanzien van anderen – moeten te allen tijde gerespecteerd worden.