Contact  |

Centrale administratie jeugdhulp verhuist naar de Hallepoortlaan

De voorgevel van Hallepoort 27 Agentschap Opgroeien

De centrale administratie van het vroegere Jongerenwelzijn verhuist in de week van 20 januari van het Ellipsgebouw naar de Hallepoortlaan. De verhuis kadert in de fusie met Kind en Gezin tot het nieuwe agentschap Opgroeien. Vanaf 23 januari zullen de Vlaamse teams en centrale administratie van Opgroeien dus gehuisvest zijn op één en dezelfde locatie: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

De verhuis heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van de medewerkers van de centrale diensten. De centrale diensten zullen niet meer aanwezig zijn in het Ellips vanaf 20 januari. De medewerkers blijven wel bereikbaar telefonisch en via e-mail.

Vanaf 23 januari gelden de nieuwe contactgegevens, waaronder ook een nieuw e-mailadres (voornaam.naam@opgroeien.be).