Coronavaccinatie in jeugdhulpvoorzieningen

Iemand krijgt een coronavaccinatie

Afgelopen week startte de coronavaccinatie in de voorzieningen voor personen met een handicap. Naar schatting worden 49.000 mensen met een beperking en personeelsleden worden de komende tijd ingeënt tegen het coronavirus.

Na de VAPH-voorzieningen komen de andere residentiële voorzienigen, waaronder de jeugdhulpvoorzieningen aan de beurt. Personeelsleden van private voorzieningen en jeugdhulpmedewerkers die rechtstreeks contact hebben met ouders, kinderen en jongeren krijgen de komende weken een uitnodiging om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum in hun buurt. Je domicilieadres bepaalt in welk centrum je je moet aanmelden.

De vaccinatie voor de gemeenschapsinstellingen wordt op locatie georganiseerd. Een exacte timing is er momenteel nog niet en zal onder meer afhankelijk zijn van het aantal beschikbare vaccins.