De gezinshuizen kunnen nu echt van start

samenspelende kinderen voor artikel gezinshuizen

Op vrijdag 17 november 2023 keurde de Vlaamse Regering de regelgeving over gezinshuizen goed. De bepalingen over gezinshuizen treden in werking op 1 december 2023.

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiële hulp met een doorgedreven gezinsklimaat. Gezinshuisouders bieden 24/7 ondersteuning en zorg - zoals in een gezin - aan kinderen en jongeren die bij hen zijn geplaatst. Het gaat over kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig intensieve en professionele hulp buiten het eigen gezin nodig hebben, meestal door beschadigende ervaringen en/of een complexe problematiek.

Kleinschalig betekent dat per bezoldigde gezinshuisouder drie kinderen begeleid en opgevangen kunnen worden.

‘Verblijf in een gezinshuis’ is een nieuwe typemodule binnen de organisaties voor bijzondere jeugdzorg waarmee steeds begeleiding en ondersteuning gepaard gaat. Daarom is ook de rol van de moederorganisatie, waarvan het gezinshuis deel uitmaakt, cruciaal. Zij houdt de regie over de kwaliteitsvolle invulling van het verblijf en de begeleiding in een gezinshuis. Verschillende moederorganisaties vormen samen een netwerk van gezinshuizen en werken nauw samen met pleegzorg, onder meer voor de werving en screening van gezinshuisouders.

In eerste instantie wordt gekeken naar kinderen die momenteel al in leefgroepen verblijven en over wie er consensus is dat ze bij voorkeur naar een gezinshuis gaan. Nieuwe aanmeldingen van kinderen zijn dus nog niet aan de orde aangezien het in deze fase nog om een beperkt aantal plaatsen gaat. 

Interesse om meer te weten? Ga na de website van gezinshuizen.