Draaiboek voorzieningen Jeugdhulp bij heropflakkering COVID-19

Coronavirus

Er is een draaiboek uitgewerkt als voorbereiding op een eventuele heropflakkering van COVID-19. Het draaiboek belicht een aantal algemene pijlers.

Daarnaast wordt dieper ingegaan op een aantal aandachtspunten voor onder meer de voorzieningen Jeugdhulp. Zo bevat het draaiboek een aantal vragen die voorzieningen kunnen helpen om voorbereid te zijn. Bedoeling is niet te komen tot een omstandig handboek, wel om tot een schriftelijke neerslag te komen om naar terug te grijpen als een besmetting zich voordoet.