Eerste Gathering Signs of Safety Vlaanderen: oproep presentaties

Signs of safety be the wind under their wings banner.

Vijf jaar geleden startten de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank met de implementatie van Signs of Safety met als doel:

  • een betere jeugdbescherming waarin kinderen, jongeren, ouders en hun netwerk weer hoop voelen;
  • kinderen en jongeren op korte en lange termijn veilig, omringd en geliefd laten opgroeien.

Zij zetten sterk in op verbinding met professionele partners. Daarom organiseren op 8 en 9 juni Opgroeien, de Vlaamse Forumgroep en de Belgische trainers Signs of Safety de 1ste Vlaamse Gathering met als centraal thema 'Partnerschap: samenwerken voor veilig, omringd en geliefd opgroeien'. Dergelijke Gatherings worden wereldwijd georganiseerd om praktijkwerkers, leidinggevenden en alle betrokkenen in sociaal werk, meer specifiek jeugdbescherming, samen te brengen om de praktijk te vieren en te leren wat werkt.

Signs of Safety Gatherings zijn uniek: het werk van praktijkwerkers en hun leidinggevenden wordt in het licht gezet en goede praktijken worden gedeeld, om zo andere professionelen te inspireren. Met de focus op wat werkelijk werkt voor gezinnen, hun netwerk en praktijkwerkers binnen het sociaal werk van jeugdbescherming.

Ook jij kan een bijdrage leveren! Bekijk hiervoor onze oproep voor presentaties! Indienen kan tot 15 februari.