Geef kinderen en jongeren een stem over corona

Jongetje met rood hemd en een mondmasker over heel zijn gezicht.

De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Toch komt hun perspectief nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat. Kinderen en jongeren moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie.

Daarom organiseren het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen. Dat peilt naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden.

Geef kinderen en jongeren een stem over hun ervaringen en behoeften in coronatijden. Verspreid de enquête en help waar nodig om ze in te vullen. Want het is niet voor elk kind of elke jongere even makkelijk om zo’n vragenlijst te begrijpen of te beantwoorden. Het invullen van de enquête duurt 5 tot 15 minuten en alle antwoorden zijn anoniem.

De enquête loopt tot en met zondag 17 mei. De resultaten worden vertaald naar het beleid en bekendgemaakt op sociale media. Daarna kan iedereen zelf aan de slag met de resultaten.