Het Groeipakket en de gevolgen voor de pleegzorgtoeslag

Sinds 1 januari 2019 staat Vlaanderen in voor de uitbetaling van de kinderbijslag. Deze heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind en elk gezin. Het beleid over het Groeipakket is de verantwoordelijkheid van Kind en Gezin.

De vernieuwde regeling heeft geen impact op de vroegere regeling met betrekking tot gezinsbijslag in het geval van verblijf. De volledige gezinsbijslag wordt - zoals voorheen - aan het pleeggezin uitbetaald. Tenzij bij combinaties van verblijfsmodules en pleegzorg, dan worden de pleegouders beschouwd als de biologische ouders en gelden de algemene regels (nl. 2/3 naar voorziening/Fonds Jongerenwelzijn, 1/3 naar pleegouders). 

Wat betreft de uitbetaling van de pleegzorgtoeslag (vroeger: de forfaitaire kinderbijslag) zijn er wel een aantal fundamentele veranderingen.

Voor pleegzorgsituaties gestart na 1/1/2019 geldt de nieuwe regeling, waarbij de typemodule bepalend is voor wie de pleegzorgtoeslag ontvangt:

  • bij perspectiefzoekende pleegzorg wordt de pleegzorgtoeslag uitbetaald aan ‘de rechthebbende’;
  • bij perspectiefbiedende pleegzorg wordt de pleegzorgtoeslag uitbetaald aan het pleeggezin.

Voor pleegzorgsituaties gestart vóór 01/01/2019 gelden er overgangsmaatregelen, volgens het schema hieronder:

Schema pleegzorgtoeslag

 

Indien er geen forfaitaire kinderbijslag werd uitbetaald in lopende perspectiefbiedende pleegplaatsingen, zal de pleegzorgtoeslag alsnog automatisch naar het pleeggezin gaan.

Voor jongeren gedomicilieerd in Brussel wijzigt er (voorlopig) niets.

In INSISTO zijn de nodige aanpassingen gedaan om tegemoet te komen aan de eisen die deze vernieuwing stelt. De regionale teams van de afdeling Continuïteit en toegang zullen in de komende periode extra aandacht besteden aan het luik administratie en met de aanmelders in dialoog gaan indien er onduidelijkheden zijn.