Contact  |

Inclusieve kinderopvang en onderwijs: ondersteuning voor het jonge kind met een (vermoeden van) handicap

Een jongen op een klimrek

Eind 2019 werd de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) vanuit het VAPH uitgebreid met globale individuele ondersteuning voor minderjarigen (GIO). Deze laagdrempelige en snel inzetbare hulp wordt ingezet in de gewone kinderopvang of school. Kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften leren zo samen spelen, leren, vriendschappen sluiten … Deze ondersteuning werkte het VAPH uit in samenwerking met Kind & Gezin en het departement Onderwijs.

Met globale individuele ondersteuning zetten we specifiek in op jonge kinderen met (een vermoeden van) een handicap tot en met het eerste leerjaar. Het ondersteunt bij overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang ...

Om die ondersteuning te realiseren, is er afstemming nodig tussen de verschillende actoren: de kinderopvang, het centrum voor inclusieve kinderopvang, het ondersteuningsnetwerk (het vroegere GON), de school, het CLB, de ouders en de RTH-aanbieder die globale individuele ondersteuning aanbiedt.

Tijdens de voorbije periode van COVID-19-maatregelen was het niet vanzelfsprekend om globale individuele ondersteuning in kinderopvang of op school aan te bieden. Scholen waren gedurende een bepaalde periode gesloten, in de kinderopvang werden externe medewerkers beperkt toegelaten of VAPH-diensten hadden hun begeleiders nodig in de leefgroep. Voor individuele begeleidingen moest er zelfs een tijdlang overgeschakeld worden op begeleiding op afstand.

Nu het nieuwe schooljaar al even gestart is, brengen we het aanbod van globale individuele ondersteuning nog eens onder de aandacht. Binnen de geldende coronarichtlijnen van het VAPH, Kind en Gezin en het departement Onderwijs kunnen GIO-begeleidingen plaatsvinden. Bespreek samen met de zorgaanbieder, opvang of school op welke manier de ondersteuning veilig kan verlopen.

Meer informatie over GIO vind je op de website van het VAPH.