Internationaal leer- en ontmoetingsmoment rond samenwerken met netwerken aan veiligheid en verbinding

tekening met schets netwerk kind

Van 21 tot 23 november kreeg de afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank de Zweedse collega’s van Jeugdbescherming Sölna op bezoek. Samen verdiepten ze zich in het samenwerken met netwerken aan veiligheid en verbinding.

“Safety is not the absence of risk, it is the presence of connection.” Dr. Gabor maté

Vlaanderen is koploper in het omgaan met onveiligheid en het werken met sociale netwerken van ouders rondom kinderen vanuit Signs of Safety en Family Seeing. Dat is onze Zweedse collega’s niet ontgaan. Ze vroegen naar een training in het faciliteren van netwerkberaden aan Sabien De Klerck, trainer Signs of Safety en Family Seeing. Sabien is eveneens lid van de regionale staf in OSD Antwerpen. Samen met Nele Haedens, beleidsmedewerker OSD, greep ze de kans om dit initiatief te verbreden en de lessons learned van de praktijk binnen OSD en de jeugdhulp in Vlaanderen te honoreren. Naast de Zweedse Jeugdbescherming uit Sölna en OSD namen ook verschillende jeugdhulporganisaties, enkele mensen van de Thomas More hogeschool en zelfs een sociaal werker en een dokter uit een medische groepspraktijk deel.

Uitgangspunt was de groeiende interesse en wil om ouders te omringen en te ondersteunen door hun eigen netwerk, in trajecten binnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Tegelijk brengt dat heel wat uitdagingen mee: om netwerken te coachen, te helpen volhouden en hen vanuit die kwetsbaarheid krachtig te laten groeien.

Ontwikkelen doen we samen vanuit de praktijk en hier ligt de kracht voor verandering. Training maakt hier slechts 10% van uit. Het gesprek samen is minstens even belangrijk om te groeien en te ontwikkelen.

Het werd een erg boeiende week waarin het delen en het leren van en met elkaar centraal stond. Samenwerken in 360° geeft kansen voor een toekomst waarin herstel en genezing plaats kunnen vinden. Niet alleen voor de kinderen, ook voor hen die hen omringen. Op deze manier kunnen we samen zelfs intergenerationele eenzaamheid trachten te doorbreken.

In Vlaanderen zijn we al even op weg in de implementatie van Signs of Safety en Family Seeing. De Zweedse collega’s merkten alvast een gedeelde taal en visie in Vlaanderen op, in het omgaan met onveiligheid en het werken met sociale netwerken van ouders rondom kinderen. Zo’n leer- en ontmoetingsmoment geeft ook energie en goesting om verder op weg te gaan met z’n allen. En als bonus hebben we ons professionele netwerk kunnen uitbreiden met onze Zweedse collega’s. Want ook als professionals hebben we nood aan een stevig netwerk.