Contact  |

Jaarverslag Jeugdhulp: Jeugdhulp bereikt steeds meer kinderen en jongeren

Meisje speelt met houten speelgoeddieren

Meer kinderen en jongeren die opgroeien in een moeilijke thuissituatie vonden in 2019 de weg naar de jeugdhulp. Dat blijkt uit het jaarverslag Jeugdhulp van agentschap Opgroeien. Het volledig vernieuwde jaarverslag is te lezen op www.jaarverslagjeugdhulp.be. Je vindt er niet alleen cijfers maar ook heel wat verhalen en interviews.

Enkele opvallende cijfers en trends:

  • Meer bereikte kinderen en jongeren. De jeugdhulpvoorzieningen Opgroeien en pleegzorg bereiken steeds meer kinderen en jongeren. Tussen 2017 en 2019 is er een aanzienlijke stijging met 9,7 procent. Ook het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bereikte in 2019 meer kinderen en jongeren in vergelijking met 2018, een stijging met 3 procent. Die twee sectoren kenden de afgelopen jaren ook een uitbreiding in capaciteit.
     
  • Meer jongens dan meisjes. In de meeste sectoren worden er meer jongens dan meisjes begeleid, bijvoorbeeld ook bij de centra geestelijke gezondheidszorg.
     
  • Verontrusting neemt toe. Het aantal kinderen en jongeren in verontrusting die worden begeleid door de sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) neemt toe, van 14.102 in 2017 naar 14.897 in 2019. Dat is een stijging met 5 procent. Opvallend is de sterke stijging van het aantal kinderen en jongeren dat per hoogdringendheid door het parket wordt aangemeld bij het SDJ. In die categorie valt een stijging te noteren van 845 naar 1165 tussen 2017 en 2019, of een stijging van 37 procent.
     
  • Aantal jongeren op een wachtlijst stabiliseert. Eind 2019 stonden in totaal 2.504 kinderen en jongeren op een wachtlijst voor gespecialiseerde en intensieve jeugdhulp, tegenover 2.855 in 2018. Laagdrempelige jeugdhulp, zoals contextbegeleiding, bleef voor die doelgroep intussen altijd mogelijk. Daarnaast telden we 3.039 jongeren die al intensieve hulp kregen, maar die in aanmerking kwamen voor een andere vorm van hulpverlening. Het aantal wachtenden dat ondertussen is geholpen met een alternatief neemt jaar na jaar toe. 

 

Lees alle interviews en verhalen.

Lees het persbericht.