Lore van gemeenschapsinstelling De Zande organiseerde mee EUROMET 2022: “Vrije tijd en jeugdhulp is een moeilijk thema, maar er zijn veel nieuwe ideeën ontstaan”

Foto Jamboree

De week van 19 september stond Kortrijk volop in het teken van EUROMET, een internationale conferentie van jongeren en hun begeleiders uit de jeugdhulp. Organisatoren waren gemeenschapsinstelling De Zande en jeugdhulporganisaties Oranjehuis (Kortrijk) en Arpège (Luik).

Nadien spraken we met Lore De Vulder van gemeenschapsinstelling De Zande, campus Ruiselede. Vijf jaar geleden startte ze als leerkracht wiskunde, intussen werkt ze als leerlingenbegeleider. Ze was ook een van de drijvende krachten achter EUROMET 2022.

Je bent soms op een eilandje bezig. Het is inspirerend om zien welke aanpak of gedachtegang anderen gebruiken om met jongeren aan de slag te gaan” - Lore De Vulder, leerlingenbegeleider gemeenschapsinstelling De Zande

 

Wat is EUROMET precies?

“EUROMET is een Europees verbond van jeugdhulporganisaties die samenwerken in het belang van kwetsbare jongeren. Het verbond kent een lange voorgeschiedenis, nog van voor 1900. In 2009 was De Zande een van de trekkers om EUROMET nieuw leven in te blazen. Sindsdien organiseert telkens een ander land het jaarlijks symposium voor professionelen, en tweejaarlijks ook een Jamboree voor jongeren die opgroeien in een jeugdhulpvoorziening.”

“Ik heb het belang van EUROMET zelf ondervonden. Je bent soms met je organisatie op een eilandje bezig. Maar als je dan eens ruimer kijkt, merk je dat daar vaak anders naar dezelfde problematieken wordt gekeken. Het is inspirerend om zien welke aanpak of gedachtegang anderen gebruiken om met jongeren aan de slag te gaan. Je hoeft niet altijd ver te gaan;  we leren ook bij van het Oranjehuis of van voorzieningen en organisaties net over de taalgrens.”

Hoe zijn jullie bij het thema vrije tijd gekomen?

“We zijn allemaal heel hard bezig met het criminogene en zetten sterk in op context en school. Vaak komt pas op het einde van de rit de bedenking dat de jongere ook nood heeft aan een zinvolle tijdsbesteding en botsen we op allerlei obstakels. Deze obstakels komen vaak vanuit de vrije tijd mogelijkheden zelf, maar ook de jongeren leggen zichzelf grenzen en beperkingen op. Het was dan ook heel interessant om tijdens het symposium over de grenzen heen te kunnen nadenken rond mogelijkheden en het wegwerken van beperkingen.

 

Wat wilden jullie vooral bereiken?

Dat mensen leren denken buiten hun vaste kaders. De mogelijkheden voor vrije tijd zijn heel beperkt, zeker in een gemeenschapsinstelling. En je botst ook op je eigen kaders: wat ken ik al, met welke organisatie werkt het, voor welke jongere … Dus dat was de kernboodschap van het symposium: overstijg je patronen en denkkaders over vrije tijd. Ga breed in gesprek met je omgeving over mogelijkheden voor jongeren, zoals met sportclubs, de context en lokale initiatieven.”

“We wilden jongeren ook een stem geven in die denkoefening tijdens de Jamboree. Die bracht 77 jongeren - uit Polen, Estland, Finland, Slovenië, Engeland, Frankrijk en België - op de been. Ook daar was de boodschap: geen oogkleppen, geen beperkingen. Het programma bulkte van de activiteiten: een avonturenparcours, een boottocht met filmvertoning op de Broeltorens, bumperballen, workshops vuurspuwen, Afrikaans dansen, djembe en zelfs radio maken; dankzij een speedcursus door Radio Quindo van Kortrijk. Bedenk het en het was mogelijk! De jongeren mochten ook zelf suggesties doen. Wou iemand yoga doen? OK, doe maar! Liever gewoon muziek luisteren? Ook dat kon. Wij hebben echt ons best gedaan om voor een open sfeer te zorgen. De wereld van die jongeren is wat meer opengegaan.”

 

Wat is je nog meer bijgebleven?

We hebben de jongeren getoond wat er allemaal mogelijk is als je samenwerkt. Dat heeft zoveel energie gegeven. Een jongere zei me: ‘Dit is de beste week van mijn leven’. Daarvoor doen we het, dat vergeet ik nooit meer.”

Sluitstuk van EUROMET was de avondmarkt op de Heerlijkheid van Heule, met kampvuur, drank- en eetstandjes en tal van demonstraties zoals djembe en vuurspuwen. De deelnemers van het Symposium en de Jamboree kwamen samen en iedereen kon met elkaar praten. Radio Jamboree zorgde intussen volop voor sfeer met muziek en getuigenissen.”

Jullie organiseerden dit samen met het Oranjehuis. Hoe liep dat?

“Dat was een schot in de roos. We hebben veel gezien en geleerd van elkaar. Het is niet evident om jongeren grenzen te laten verleggen en beleidsmakers buiten de bestaande kaders te laten denken. Maar dat is hier absoluut wel gelukt.”

“We werkten al eerder vaak veel samen in lopende en nieuwe trajecten, met jongeren die vanuit het Oranjehuis naar de gemeenschapsinstelling komen of omgekeerd. En nu zijn die banden nog veel warmer en hechter geworden.”

Hobbies stoppen vaak.  Dit jaar stond EUROMET in het teken van vrije tijd. Uit een bevraging bij jeugdhulporganisaties blijkt dat maar 30% van de kinderen en jongeren hun hobby verder kan zetten nadat ze in een voorziening terecht zijn gekomen. Velen van hen ervaren het als een groot verlies dat ze niet langer kunnen deelnemen aan activiteiten van hun sportclub of jeugdbeweging.

 

Meer weten? Lees het persbericht of bezoek de website van EUROMET.