Maak kennis met het vernieuwde decreet over de rechtspositie van minderjarigen in de jeugdhulp

foto van schommelende kinderen op autoband

Het decreet over de rechtspositie van minderjarigen in de jeugdhulp en binnen het jeugddelinquentierecht is grondig gewijzigd. Met deze wijzigingen biedt het DRM een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in die context

In lijn met het oorspronkelijke decreet leggen de wijzigingen een grote nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context. In een video duiden de leidend ambtenaren van Opgroeien, Departement Zorg en het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap het waarom en de grote lijnen van de wijzigingen. 

De wijzigingen kwamen tot stand na een uitvoerig intersectoraal traject, waarbij ook overleg was met koepels, cliënten- en kinderrechtenorganisaties.

Meer weten? Je vindt het nieuwsbericht en meer info op de site rechtspositie. In het najaar komt daar ook allerlei communicatiemateriaal om alle betrokkenen hierover te informeren.

Bekijk de video.