Neem deel aan het webinar over afzondering en fixatie in de Jeugdhulp

handen tegen luchtfoto

Op woensdag 27 april vindt een webinar plaats over de intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Het webinar is een initiatief van VAPH, Opgroeien, Departement WVG, Zorg en Gezondheid en Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin.

Achtergrond

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de hulp- en zorgverlening aan kinderen en jongeren blijft een grote maatschappelijke bekommernis. Het heeft een sterke impact op de levenskwaliteit en houdt risico’s in voor de kinderen, jongeren én betrokken medewerkers.

De laatste jaren zijn heel wat (beleids)initiatieven ontwikkeld rond de preventie van vrijheidsbeperkende maatregelen in de brede jeugdhulp. Tegelijk is er meer aandacht voor een participatief en ontwikkelingsgericht woon-, leef, en werkklimaat in residentiële voorzieningen. Maar een duidelijk intersectoraal kader ontbreekt.

Daarom ontwikkelde SWVG – in opdracht van de Vlaamse overheid - een intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële jeugdhulp. Naast de inbreng vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken - mensen- en kinderrechten, (ortho)pedagogie, klinische psychologie, verpleegkunde - zijn ook professionelen, en jongeren en ouders met ervaringskennis betrokken.

Richtlijn

Het resultaat is een richtlijn voor:

  • de residentiële voorzieningen uit de (forensische) jeugdhulp inclusief gemeenschapsinstellingen,
  • de zorg voor kinderen en jongeren met een handicap in multifunctionele centra,
  • de internaten met permanente openstelling,
  • de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

Het is een richtlijn met zicht op de toekomst die concrete handvatten biedt aan voorzieningen, hulpverleners én overheid. Preventie van afzondering en fixatie staat daarbij centraal. Met de richtlijn wordt een nieuwe stap gezet naar een onderbouwd beleid.

Na het webinar wordt de richtlijn, en het onderliggende onderzoek, gepubliceerd op de website van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op basis hiervan kan de dialoog starten.

Programma webinar: 10 uur – 11.30 uur

  • Situering van beleidscontext en kader voor de ontwikkeling van de richtlijn – Bruno Vanobbergen, Opgroeien
  • Ontwikkeling en inhoud van de richtlijn -  dr. Kathleen De Cuyper en prof. dr. Tim Opgenhaffen
  • Voorstel van het meerjarig implementatieproces en opstart dialoog - Jos Theunis, VAPH

Doelgroep

Dit webinar richt zich tot een ruim publiek: begeleiders, stafleden en directies van de instellingen en voorzieningen VAPH, Opgroeien, Kinder- en jeugdpsychiatrie, Internaten met permanente openstelling, (vertegenwoordigers van) cliënten en patiënten, kinderrechtenactoren, koepelorganisaties, steunpunten, beleidsmedewerkers van de betrokken agentschappen …

Deelnemen

Deelname is gratis, maar registratie verplicht. Na registratie ontvangt u een e-mail met de deelnamelink voor het webinar.

Meer weten?

Neem contact op met jole.louwagie@vlaanderen.be.