Nieuw: de geïntegreerde rapporten jeugdhulp

cijferweergave van rapport jeugdhulp

In het najaar van 2023 verschenen verschillende thematische en geïntegreerde rapporten op de site Opgroeien. Deze vervangen het vroegere intersectorale jaarverslag jeugdhulp. Het gaat bv. over: 

De rapporten bestaan uit drie luiken: een geschreven rapport met grafieken, cijfers op maat en achtergrondinformatie. 

In 2022 blijkt het aantal jongeren dat door de verschillende sectoren begeleid wordt, opnieuw gestegen en dat ons bereik over de jaren heen is toegenomen. Dat betekent niet dat er overal meer hulp opstart. Zo is er net een daling bij de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en crisishulp. Dat komt vooral door het personeelsgebrek in de voorzieningen en de langere trajecten.

Meer cijfermateriaal is te vinden op de site Opgroeien.