Nieuwe cijfers 2021

foto lachend meisje

De voorbije weken zijn een aantal nieuwe cijfers van 2021 bekend gemaakt. Het gaat over cijfers voor pleegzorg, verontrusting, jeugddelinquentie en crisisjeugdhulp.

Pleegzorg stijgt in 2021 met 5,2%, tot 9.914 kinderen en jongeren in Vlaanderen die opgroeien in een pleeggezin. Het aantal pleeggezinnen zit al tien jaar in de lift. Jongeren kunnen in principe tot hun 25 jaar in een pleeggezin terecht. Maar bijna één op twee kinderen (49,2%) voor wie de pleegzorgsituatie vorig jaar opstartte, is tussen 0 en 8 jaar.

Ook de crisisjeugdhulp kent een stijging. In 2021 zijn er gemiddeld ongeveer 20 vragen per dag die beantwoord zijn als consult en 20 vragen per dag waarvoor het crisismeldpunt op zoek gaat naar crisishulp. 

  • Omwille van de corona-epidemie stijgen de vragen naar crisishulp met 20%. Die stijging blijkt het grootst voor adolescente meisjes (+46%).
  • De meeste vragen gaan over de opvoedingssituatie, maar de stijging is het grootst bij de vragen rond geestelijke gezondheid (+46%).  

Ook het aantal kinderen en jongeren dat omwille van verontrusting begeleid wordt in Vlaanderen, stijgt verder. 

  • Het totaal aantal unieke kinderen dat het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling bereikt via de reguliere werking neemt toe van 13.051 naar 13.644.
  • Bij de ondersteuningscentra jeugdzorg zijn er 13.471 kinderen en jongeren met een lopend dossier. Dat is +10% t.o.v. 2020 (12.184).
  • De sociale diensten jeugdrechtbank tellen 17.031 kinderen en jongeren met een lopende maatregel verontrusting, tegenover 15.851 in 2020 (+7,5%).

Tot slot de cijfers van jeugddelicten en opnames in de gemeenschapsinstellingen in 2021:

  • Het totaal aantal dossiers herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) is gedaald: van 4.458 in 2020 naar 4.417 in 2021.
  • Begeleidingen omwille van een delict blijven een minderheid. De overgrote meerderheid (88%) van dossiers bij de sociale dienst jeugdrechtbank gaat over kinderen en jongeren in een verontrustende (leef)situatie.
  • In totaal zijn er in 2021 1.560 opnames in de gemeenschapsinstellingen (in 2020:1.444), waarvan 977 omwille van delict en 583 omwille van verontrusting.

Meer cijfers? Neem een kijkje op de website.