Ondersteuning en opvang mensen op de vlucht uit Oekraïne

kind met hart in kleuren Oekraïne

Vanuit de missie van Opgroeien om kansrijk opgroeien voor alle kinderen en jongeren te realiseren, spreekt het voor zich dat Opgroeien zich mee engageert voor de mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Daarbij ligt de focus op niet-begeleide minderjarigen, zwangere vrouwen en gezinnen met (jonge) kinderen.

Jeugdhulp staat vooral in voor ondersteuning aan niet-begeleide minderjarigen. 

  • Pleegzorg staat centraal: niet-begeleide minderjarigen worden quasi onmiddellijk na aankomst in Vlaanderen met intensieve ondersteuning in een pleeggezin opgevangen.
  • Op vlak van geestelijke gezondheidszorg versterken we vzw Solentra die een jarenlange expertise opbouwde in de behandeling van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Voor de ondersteuning en de begeleiding van gezinnen schuiven we de reguliere actoren naar voren. We denken hierbij, naast de Huizen van het Kind, aan de lokale teams van Kind en Gezin en aan samenwerkingsverbanden 1 Gezin, 1 Plan.

Meer weten?