Online tools voor communicatie met jongeren en gezinnen

Vrouw die in kleermakerszit op haar laptop bezig is, haar telefoon ligt naast haar.

Nu face to face-contacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief in zorg en welzijn. De vraag naar het aanbieden van de dienstverlening via online tools is groot. De uitdaging blijft om professioneel te blijven werken. Maar hoe kies je als organisatie de meest geschikte tool voor bijvoorbeeld het delen van privacygevoelige informatie? En welke tools zijn al voorhanden

  • Het steunpunt Mens en Samenleving (SAM), het steunpunt Geestelijke Gezondheid en het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen bundelden hun kennis in een eenvoudige beslishulp. Deze beslishulp helpt je te kiezen om snel de juiste online communicatietools in te zetten.
  • Hogeschool UCLL heeft een handleiding uitgewerkt om een geschikte beeldbeltool te kiezen.
  • Daarnaast is er het project SIMBA, dat beeldbeltools getest heeft voor gebruik in hulp en zorg. Zij hebben hun onderzoeksresultaten ter beschikking gesteld via een e-learning platform. Organisaties kunnen er op een eenvoudige manier ontdekken welke beeldbeltool ze kunnen gebruiken.