Opname dialoogmoment ‘Rechtspositie voor jongeren in gesloten settings’

Opname dialoogmoment ‘Rechtspositie voor jongeren in gesloten settings’

Het Steunpunt WVG evalueerde de huidige Vlaamse interne rechtspositie van minderjarigen tegen het licht van het internationale mensen- en kinderrechtelijke kader. Het juridisch onderzoek toont aan dat er op het vlak van interne rechtspositie van minderjarigen in gesloten opvang in de Vlaamse regelgeving al heel wat geregeld is. Voor wat best nog geregeld wordt, wordt één rechtspositieregeling voorgesteld, met waar nodig specifieke of afwijkende bepalingen. De Vlaamse Regering engageert zich om de aanbevelingen om te zetten in regelgeving en start voor de concrete vertaling ervan in rechtsregels een intersectoraal beleidstraject met betrokkenheid van alle stakeholders. Hierin wordt naast het juridisch perspectief ook andere invalshoeken meegenomen, zoals van het werkveld, jongeren, een pedagogische bril, … Een dialoog die de geslotenheid overstijgt en actuele thema’s aansnijdt en waarbij inzetten op een positief leefklimaat een belangrijke basis vormt.

Op 3 juni werd het startschot voor dit beleidstraject gegeven met een dialoogmoment. Bekijk de opname van het plenaire gedeelte:

De projectgroep rechtspositie bedankt iedereen voor de grote opkomst en medewerking.
Dankzij jullie bijdrage krijgt dit traject verder vorm.